Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskning om 1700-talets svenska debatt om poesi

I en ny artikel visar litteraturprofessor Anna Albrektson hur 1600-talets berömda gräl mellan de antika och de moderna (la querelle des anciens et des modernes) har betydelse även i 1700-talets Sverige.

Hennes text är ett av kapitlena i antologin The Long Quarrel: Past and Present in the Eighteenth Century, redigerad av Jacques Bos and Jan Rotmans, vid Brill’s Studies in Intellectual History, Vol. 332 (Leiden: Brill, 2021).

Artikeln har titeln 'Horace is dead, but I am alive': Epic Failure and Satiric Authority in Eighteenth-Century Sweden. Här belyser Anna Albrektson hur två diktare, Samuel Triewald och Bengt Lidner, förhåller sig till den franske 1600-talsdiktaren och poetikförfattaren Nicolas Boileau och auktoriteter som Horatius. Boileaus rykte sjunker under seklet, han förvandlas från ett föredömligt ideal till en trångsynt principryttare. Striden mellan de antika och de moderna är allt annat än entydig, men den blir en utgångspunkt för försvaret för stor poesi på svenska, för diskussioner om historicitet och för nya poetiska ideal.

 

Om Anna Albrektson

Anna Albrektson är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon intresserar sig för äldre litteratur i allmänhet och 1700-talet i synnerhet. Albrektson är engagerad i 1700-talsforskning både nationellt och internationellt. Hon var med och skapade det institutionsgemensamma tvärområdet Portal 1700.

Portal 1700:s sida

Albrektsons senaste forskningsprojekt ”Medeas rörelse” handlar om Medea på 1700-talet.

Hon undervisar på alla nivåer av litteraturvetenskap vid institutionen, och handleder doktorander.

Mer om Anna Albrektsons forskning

Mer läsning

18/1 Anna Albrektson om Medea i engelsk podcast