Stockholms universitet

Forskning om tonårshjärnan visar hur ångest kan uppstå

Psykisk ohälsa påverkar livskvaliteten för miljontals människor. Hos många debuterar ångestproblematik redan i övergången mellan barndom och tonår då hjärnan utvecklas snabbt. Armita Golkar forskar om denna känsliga period med hopp om nya rön som kan förbättra behandlingen av psykisk ohälsa.

Armita Golkar
Armita Golkar är forskare i psykologi vid Stockholms universitet och Wallenberg Academy Fellow.
Foto: KAW/Magnus Bergström

Många miljoner människor lever med en ångestdiagnos. Hos majoriteten uppfylls diagnoskriterierna redan under tonåren. Trots detta ligger forskningens fokus oftast på vuxna individer. Armita Golkar är forskare i psykologi vid Stockholms universitet och Wallenberg Academy Fellow och menar att det är dags för ett nytt grepp.

Läs artikeln Forskning om tonårshjärnan visar hur ångest kan uppstå på Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs webb.