Stockholms universitet

Hur funkar tonårshjärnan?

Känslostormar, risktagande och gemenskap. Övergången från barn till vuxen är en avgörande fas för hjärnans utveckling. Vilka är tonårshjärnans styrkor och svagheter? Varför fungerar tonårshjärnan som den gör? En öppen föreläsning med Armita Golkar, forskare i psykologi och klinisk neurovetenskap. Moderator för föreläsningen är Karin Gyllenklev, journalist och programledare på Sverige Radio.

Föreläsningen spelades in live på Tranströmerbiblioteket den 11 april 2024.
 

Om Armita Golkar

Armita Golkar är forskare i psykologi och klinisk neurovetenskap. I sin forskning fokuserar hon bland annat på känslomässig inlärning och hur vi lär oss och minns från situationer när vi upplevt oss hotade och rädda. Målet är att lära sig mer om hur vi utvecklar rädslor, hur vi kan undvika att få nya och ändra på redan invanda mönster.

Läs mer om Armita Golkars forskning

Det mesta vi vet om rädslor idag bygger på kunskap om vuxna. Ändå uppfyller de flesta vuxna med diagnos diagnoskriterierna redan under tonåren. Forskningen visar också att det är i övergången mellan barndom och tonår som det sker stora förändringar i de neurala system som är aktiva i samband med rädslor. För att ändra på det ingår Armita Golkar just nu i ett forskningsprojekt om tonårshjärnan.

Läs mer om forskningen

Läs mer om forsningsprojektet (O)trygghet i tonårshjärnan
 

 

Om Karin Gyllenklev

Moderator för samtalen är Karin Gyllenklev, journalist och programledare på Sverige Radio.

Läs mer om Karin Gyllenklev på SR

Vetenskapsfestivalen: Karin Gyllenklev möter 100 forskare

Öppna föreläsningar
 

Öppna föreläsningar i poddformat

Öppna föreläsningar - Vetenskap för vetgiriga är en ny podd från Stockholms universitet. Lyssna på tidigare öppna föreläsningar från Tranströmerbiblioteket om bland annat klimatforskning i Arktis, ungdomsskjutningar, trädgårdshistoria och populärvetenskap.

Hitta podden Öppna föreläsningar - Vetenskap för vetgiriga

 

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Tranströmerbiblioteket är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.

Läs mer om Tranströmerbiblioteket

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet

På denna sida