Profiles

Armita Golkar. Foto: Ola Hedin

Armita Törngren Golkar

Docent, Biträdande lektor

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 15
E-post armita.golkar@psychology.su.se
Besöksadress Albanovägen 12
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

I min pågående forskning studerar jag emotionell inlärning och i synnerhet hur vi lär oss och minns från situationer då vi upplevt oss hotade och rädda. Inom ramen för den här forskningen studerar jag vår förmåga att lära oss genom att observera andra människors beteenden genom s.k. social inlärning och hur social inlärning kan utnyttjas för att bättre förstå hur vi utvecklar rädslor och hur vi kan förebygga och revidera redan inlärda rädslor. Min forskning utgår från etablerade inlärningsmodeller och kombinerar beteendemått, psykofysiologiska metoder och hjärnavbildning.

För en aktuell publikationslista se min Google scholar-sida.

Bakgrund

Jag disputerade 2013 vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet under handledning av professor Arne Öhman. Jag fortsatte min forskning som post-doktor i Karolinska Institutets emotionlab (2013-2015) och erhöll därefter ett 3-årigt post-doktoralt anslag från Vetenskaprådet (2015-2018). Detta projekt har jag drivit i samarbete mellan Karolinska Institutet och University of Amsterdam. Sedan 2018 leder jag ett forskningsprojekt om social inlärning finansierat av Vetenskapsrådet (2018-2020) och är sedan augusti 2019 anställd som biträdande lektor vid Stockholm universitet och anknuten forskare vid Karolinska Institutet. 

Avhandling

Learning not to fear: Extinction, erasure, and the recovery of fear memories. Doctoral dissertation from the Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet. ISBN 978-91-7549-029-8

Utmärkelser

Tilldelades 2015 års pris till unga forskare i Psykologi av Nationalkommittén för Psykologi (del av Kungl. Vetenskapsakademien) efter att ha nominerats av Karolinska Institutet.

Tilldelades 2013 pris för Bästa avhandling vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Publikationer

Yafeng, P., Olsson, A., Golkar, A (2020). Social safety learning: Shared safety abolishes the recovery of learned threat. Behavioral Research and Therapy, 135, 103733.

Lindström, B.R., Golkar, A., Olsson, A. (2019). Social threat learning transfers to decision making in humans.  Proceedings of the National Academy of Sciences, 116 (10).

Tamm, S., Nilsonne, G., Schwartz, J., Golkar, A., Kecklund, G., Petrovic, P., Fischer, H., Åkerstedt, T., Lekander, M. (2019). Sleep restriction caused impaired emotional regulation without detectable brain activation changes-a functional magnetic resonance imaging study. Royal Society Open Science, 6(3).

Golkar, A., & Olsson, A. (2017). The interplay between social group biases in social threat learning. Scientific Reports, 7(1):7685.

Golkar, A., Tjaden, C., & Kindt, M. (2017). Vicarious extinction during reconsolidation neutralizes fear memory. Behavior Research and Therapy, 22, 87-93.

Haaker, J*., Golkar, A*., Selbing, I*., & Olsson, A. (2017). Assessing social transmission of threats in humans using the observational fear conditioning procedure. Nature protocols, 12, 1378-1386. * = Equal contribution.

Nilsonne, G., Tamm, S., Golkar, A., Sörman, K., Howner, K., Kristiansson, M., Olsson, A., Ingvar, M., & Petrovic, P. (2017). Effects of 25 mg oxazepam on emotional mimicry and empathy for pain: a randomized controlled experiment. Royal Society Open Science, 4(3):160607.

Lonsdorf, T.B., Menz, M.M., Andreatta, M., Fullana, M.A., Golkar, A., Haaker, J., Heitland, I., Hermann, A., Kuhn, M., Kruse, O., Drexler, S.M., Meulders, A.0, Nees, F., Pittig, A., Richter, J., Römer, S., Shiban, Y., Schmitz, A., Straube, B., Vervliet, B., Wendt, J., Baas, J.M., & Merz, C.J. (2017). Don't fear 'fear conditioning': Methodological considerations for the design and analysis of studies on human fear acquisition, extinction, and return of fear. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 77, 247-285.

Golkar, A., Haaker, J., Selbing, I., & Olsson, A. (2016). Neural signals of vicarious extinction learning. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11, 1541-9.

Golkar, A., & Olsson, A. (2016). Immunization against social fear learning. Journal of Experimental psychology: General, 145, 665-71.

Molapour, T., Golkar, A., Navarrete, C.D., Haaker, J., & Olsson, A. (2015). Neural correlates of biased fear learning and social interaction in an intergroup context. NeuroImage, 121, 171-83.

Petrovic, P., Ekman, C-J., Klahr, J., Tigerström, L., Rydén, G., Golkar, A., Olsson, A., Öhman, A., Ingvar, M., & Landén, M. (2015). Significant gray matter changes in a region of the orbitofrontal cortex in healthy participants predicts emotional dysregulation. Social Cognitive and Affective Neuroscience. PMID: 26078386

Golkar, A., Björnstjerna, M., & Olsson, A. (2015). Learned fear to social out-group members are determined by ethnicity and prior exposure. Frontiers in Psychology, 16(6).

Lindström, B., Golkar, A., & Olsson, A. (2015). A clash of values: Fear-relevant stimuli can enhance or corrupt adaptive behavior through competition between Pavlovian and instrumental valuation systems. Emotion, 15(5), 668-676. doi: 10.1037/emo0000075.

Golkar, A., Castro, V., & Olsson A. (2015). Social learning of fear and safety is determined by the demonstrator’s racial group. Biology letters, 11(1).

Golkar, A., Johansson, E., Kasahara, M., Osika, W., Perski, & Savic, I. (2014). The influence of work-related chronic stress on regulation of emotion, and on functional connections in the brain. PlosOne, 9(9).

Haaker, J., Golkar, A., Dirkx., H., & Lonsdorf, T.B. (2014). A critical review on human reinstatement studies: An overview and methodological challenges. Learning & Memory, 21(9).

Lonsdorf, T.B., Golkar, A., Lindstrom, K.M., Haaker, J., Schalling, M., Öhman, A.,  & Ingvar, M. (2014). BDNFval66met affects neural activation pattern during fear conditioning and early extinction. Social Cognitive and Affective Sciences, 10(5), 664–671. doi: 10.1093/scan/nsu102.

Lindström, B., Mattson-Berglund, I., Golkar, A., & Olsson, A. (2013). In your face: Risk of punishment enhances cognitive control and error-related activity in the corrugator supercilii muscle. PLoS ONE, 8(6).

Golkar, A., Selbing, I., Flygare, O., Öhman, A., & Olsson, A. (2013). Others as means to a safe end: Vicarious extinction blocks the return of learned fear. Psychological Science, 24(11).

Golkar, A., Bellander, M., Olsson, A., & Öhman, A. (2012). Are fear memories erasable? Reconsolidation of learned fear with fear-relevant and fear-irrelevant stimuli. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 6(80).

Golkar, A., Bellander, M., & Öhman, A. (2012). Temporal properties of fear extinction - does time matter? Behavioral Neuroscience, 127(1).

Golkar, A., Lonsdorf, T.B., Olsson, A., Lindstrom, K., Berrebi, J., Fransson, P., Schalling, M., Ingvar, M., & Öhman, A. (2012). Distinct contributions of the dorsolateral and orbitofrontal cortex during emotion regulation. PLoS ONE, 7(11).

Golkar, A., & Öhman A. (2012). Fear Extinction in Humans: Effects of Acquisition-Extinction Delay and Masked Stimulus Presentations. Biological Psychology, 91(2).

Peira, N., Golkar, A., Öhman, A., Anders, S., & Wiens, S. (2011). Emotional responses in spider fear are closely related to picture awareness. Cognition and Emotion, 26(2), 252-260.

Lonsdorf, T.B., Golkar, A., Lindström, K.M., Fransson, P., Öhman, A., & Ingvar, M. (2011). 5-HTTLPR and COMTval158met genotype independently gate amygdala activity during passive viewing of angry faces. Biological Psychology, 87(1), 106-112.

Peira, N., Golkar, A., Larsson, M., & Wiens, S. (2010). What You Fear Will Appear: detection of schematic spiders in spider fear. Experimental Psychology, 57(6), 470-5.

Lonsdorf, T.B., Weike, A.I., Golkar, A., Schalling, M., Hamm, A.O., & Öhman, A. (2010). Amygdala-Dependent Fear Conditioning in Humans is modulated by the BDNFval66met Polymorphism. Behavioral Neuroscience, 124(1), 9-15.

Wiens, S., Peira, N., Golkar, A., & Öhman, A. (2008). Recognizing Masked Threat: Fear Betrays, But Disgust You Can Trust. Emotion, 8(6), 810-819.

Eriksson, T., Golkar, A., Ekström, J.C., Svenningsson, P., & Ögren, S.O. (2008). 5-HT7 receptor stimulation by 8-OH-DPAT counteracts the impairing effect of 5-HT1A receptor stimulation on contextual learning in mice. European Journal of Pharmacology, 546(13), 107-110.

Senast uppdaterad: 8 september 2021

Bokmärk och dela Tipsa