Stockholms universitet

Forskargrupp Golkars forskningslabb

I Golkars forskningslabb studerar vi olika aspekter av emotionell inlärning och i synnerhet hur vi lär oss och minns från situationer då vi upplevt oss hotade och rädda.

Inom ramen för vår forskning studerar vi hur vår förmåga att lära oss genom att observera andra människors beteenden genom så kallad social inlärning kan utnyttjas för att bättre förstå hur vi utvecklar rädslor och hur vi kan förebygga och revidera redan inlärda rädslor. Forskningen som vi bedriver utgår från etablerade inlärningsmodeller och kombinerar beteendemått, psykofysiologiska metoder och hjärnavbildning.

Gruppbeskrivning

Forskningslabbets olika projekt finansieras bland annat genom anslag från följande finansiärer:

Vetenskapsrådet

Knut och Alice Wallenberg Stiftelse

KTH Digital futures

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Armita Törngren Golkar

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Armita Golkar. Foto: Ola Hedin

Medlemmar

Marieke Bos

Assistant Professor

Leiden University
Marieke Bos, Leiden University

Granit Kastrati

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Rodrigo Moreno

Associate Professor

KTH
Rodrigo Moreno, KTH

Jessica Määttä

Projektkoordinator

Psykologiska institutionen
jema-23

Christoffer Olsson

Post doktor

KTH

Forskningsprojekt

Publikationer