Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fysikums nya sidor i Webb2021-projektet

Fysikums förstasida och sidorna under "Om institutionen" har publicerats som ett viktigt steg i övergången från vår befintliga webbplats till Webb2021. Design och struktur ser annorlunda ut, men mycket av informationen känner du säkert igen. Utbildningssidorna är uppdaterade och klara sedan tidigare. Det mesta av den information som förut låg under rubrikerna Internt och Om oss på vår webbplats finns nu under Om institutionen. Vi kommer fram över att att inleda arbetet med Fysikums sidor om forskning.

Längre ner på förstasidan på Fysikums webbplats ser du tre cirklar med snabblänkar. Där hittar du länken till Om institutionen som innehåller det mesta av informationen från Internt och Om oss från gamla webbplatsen.

Fysikums webborganisation består av Gunilla Häggström som är kommunikationsansvarig för digitala medierna. Michael Odelius är delredaktör för Forskning, Malva Rydqvist är delredaktör för Utbildning och Ronni Barouta är delredaktör för Om institutionen.

Hela Stockholms universitet ingår i Projektet Webb2021 där all information övergår till den nya designen och strukturen som är bättre anpassad till digitala plattformar. Fokus ligger på central information. Den lokala informationen finns endast om den är specifik för institutionen.

Vi kommer att inleda arbetet med forskningssidorna fram över.

Nytt för Om institutionen

  • Fokus på de nya sidorna är länkar till de centrala sidorna och länkar för Fysikum enbart om vi har specifik information.
  • När det gäller publicering av evenemang, licentiater, lediga jobb med mera går det bra att mejla till: fysinfo@fysik.su.se
  • Instruktioner finns numera i respektive system och inte på webbplatsen
  • Om du har frågor om leverantörsfakturor och fakturakopior ska du använda funktions-adressen: faktura@fysik.su.se

  • Frågor gällande reseräkningar, utlägg och friskvårdsärenden kan mejlas till reserakning.utlagg@fysik.su.se
  • Om ni upptäcker något som saknas eller behöver ändras kan ni kontakta fysinfo@fysik.su.se. Kom ihåg att lägga till en länk, så att vi vet vilken sida ni menar.
  • Mer information om projektet Webb2021
  • Mer information om roller, ansvar och kompetens för de som ingår i Webborganisationen