Stockholms universitet

Insatser för grupp med hög risk

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, vill erbjuda ett stöd som är skräddarsytt utifrån behoven hos familjer med för tidigt födda barn.

 

 

Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen har tilldelas 800 000 kronor under ett år från Region Stockholm för projektet ”Stockholm Preterm Interaction-Based Intervention (SPIBI) Samspelbaserad intervention för extremt tidigt födda barn - har interventionen effekt på sjukvårdskonsumtion?”.

Familjer till extremt tidigt födda barn är en grupp med hög risk för psykisk ohälsa. I projektet har en samspelsbaserad intervention utvecklats och nu ska den studeras i en randomiserad kontrollerad studie. Syftet med interventionen är att stödja föräldrarnas psykiska hälsa och samspelet mellan spädbarn och föräldrar, samt barnets kognitiva och motoriska utveckling.

– Om vi ser att det har effekt så kan vi utveckla det och erbjuda det till större grupper, andra barn och familjer i riskzon, så att man kan förebygga svårigheter, säger Mara Westling Allodi.

Under 2022 ska hembesök fullföljas, insamlade data analyseras och kompletteras med en datainsamling om familjernas sjukvårdskonsumtion. Programmet kan sedan implementeras inom vården i Region Stockholm och nationellt samt användas i utbildningar på Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

I filmen berättar Mara mer om projektet.

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom fem områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningar som finns inom områdena.

Läs mer om samarbetet