Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jessica Östberg - Ny docent

Juridiska institutionen gratulerar Jessica Östberg som den 1 juni 2021 utnämndes till docent i civilrätt med inriktning mot associationsrätt vid Stockholms universitet. Vi ställde några frågor för att få veta mer om hennes forskning.


Hallå där...

Jessica, du doktorerade år 2016. Vad handlade din avhandling om?
Min doktorsavhandling handlade om styrelseledamöters lojalitetsplikt. Det är ett intressant ämne som har blivit högaktuellt, inte minst med tanke på den uppmärksamhet ämnet har fått i media under våren. 

Vad har du forskat kring de senaste åren?
De senaste åren har jag främst forskat kring aktiebolagslagens vinstsyfte och de ökade kraven på hållbart företagande. En del av denna forskning bedrev jag vid University of Oxford, vilket förstås var väldigt givande på många sätt. Även detta ämne är högaktuellt inte bara i Sverige utan även internationellt.

Andra ämnen som jag har forskat om är aktieägares lojalitetsplikt, ett ämne som är mycket outvecklat i svensk rätt, och förvaltningsrevisionen. Under sommaren kommer jag bland annat att arbeta med en artikel om rättsvetenskaplig metod inom aktiebolagsrätten. 

Hur har situationen med Corona påverkat din forskning?
Corona-krisen har medfört den positiva aspekten att det är väldigt enkelt att delta i internationella konferenser, något som faktiskt har gynnat min forskning. 

Vad gör du vid juridiska institutionen då du inte forskar?
Jag är kursföreståndare och ämnesföreståndare i associationsrätt vid Stockholms universitet samt avdelningsledare för bolags- och värdepappersavdelningen vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jag undervisar alltså främst i mitt favoritämne, associationsrätt.

Porträttbild på Jessica Östberg

Läs mer om Jessica Östberg