Stockholms universitet

Jonas Thungren Lindbärg har disputerat i idéhistoria

Jonas Thungren Lindbärg disputerade den 14 juni på avhandlingen Between Old and New Rome: Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204.

Lagerblad i färgen eld. Från omslaget till avhandlingen Between Old and New Rome: Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204.

Avhandlingen Between Old and New Rome: Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204 utforskar bysantinska periferier, mer precist södra Balkan och Armenien, och de förändringar som skedde där i slutet av 1100- och början av 1200-talen.

Opponent vi disputationen var  Alexander Beihammer, professor i historia vid University of Notre Dame, Indiana, USA.

I betygsnämnden satt Christine Amadou, professor vid Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo), Andreas Hellerstedt, docent i idéhistoria, Stockholms universitet, och Erika Kihlman, docent i latin vid Stockholms universitet.

Handledare var professor Helena Bodin, Stockholms universitet och doktor Linn Holmberg, Stockholms universitet.

Vid disputationen var professor Elisabeth Mansén, Stockholms universitet, ordförande.

Här kan du läsa hela avhandlingen Between Old and New Rome

Här kan du läsa mer om Jonas Thungren Lindbärgs forskning