Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kavot Zillén utses till expert i utredning om barns rättigheter

Regeringen har förordnat Kavot Zillén, docent i offentlig rätt, att ingå som expert i "Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter". Syftet med utredningen är att få kunskap när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Barn demonstrerar för bättre utbildning
Barnkonventionen är lag i Sverige sedan den 1 januari 2020 och innebär att alla barn, oavsett bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning, ska få sina rättigheter tillgodosedda. Foto: Mostphotos

”Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Nu ska barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter utredas. Det är ytterligare ett steg framåt i arbetet mot målet”, sa socialminister Lena Hallengren i en kommentar när regeringen presenterade den nya utredningen om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen i slutet av april i år. Som särskild utredare utsågs Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm.

Nu tillförordnas fyra sakkunniga och fem experter för att vara behjälpliga i utredningen. En av dessa är Kavot Zillén, docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. 

Djupdyker i barnkonventionen

Kavot Zillén. Foto: Niklas Björling

Kavot Zillén är ställföreträdande föreståndare för Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, men har på senare år ägnat en del tid åt barnrättsliga frågor. Till sin senare forskning hör bland annat att ha tittat närmare på rättigheter för barn på de statliga ungdomshemmen, asylsökande och papperslösa barns rätt till vård och om barnets bästa inom sjukvården.

Förordnandet som expert i "Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter" (S 2022:03) gäller tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna inom utredningen är slutförda. Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Läs mer om utredningen

Läs mer om Kavot Zillén