Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Lärarutbildningarna ska bli ännu bättre”

Från årsskiftet införs en tydligare organisation av universitetets lärarutbildning. Då får en ny beredning ansvaret för samtliga lärarutbildningar. Ordförande i den nya beredningen blir Lena Hübner, vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning.

Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson
Lena Hübner. Foto: Jens Lasthein
Lena Hübner. Foto: Jens Lasthein
 

Vilken är din bakgrund?

– Jag disputerade vid Institutionen för socialt arbete 2001 och har under de senaste tjugo åren haft olika roller vid institutionen, både som lärare, forskare, biträdande studierektor, och mellan 2008 och 2020 ställföreträdande prefekt och prefekt.

 

Vilka erfarenheter tar du med dig till lärarutbildningen?

– Jag har en lång erfarenhet av att vara prefekt för en akademisk professionsutbildning och att leda och utveckla en omfattande programutbildning. Det finns många likheter mellan socionom- och lärarutbildningarna. Båda är akademiska professionsutbildningar och innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Professionsrelaterade inslag ska beredas plats inom en akademisk utbildning av hög kvalitet. Det tänker jag är en viktig utgångspunkt för universitetets professionsutbildningar.

– Även socionomutbildningen har verksamhetsförlagd utbildning, VFU, om än i mindre skala. En bra VFU kräver god samverkan med huvudmän och skolor, där har lärarutbildningen en väl inarbetad organisation.

– Ytterligare en likhet är att vi har att göra med studenter som vill utbilda sig för att arbeta med människor på olika sätt. Det är viktiga samhällsfunktioner vars utbildningar ska hålla hög kvalitet och kombinera teoretiska kunskaper med nödvändiga färdigheter och förmågor för yrket.

 

Vad vill du och den nya beredningen prioritera i ert arbete?

– Vi vill fortsätta att driva kvalitetsfrågor inom lärarutbildningarna så att de blir ännu bättre. Viktiga delar av det är att ha en god genomströmning så att de studenter som påbörjar studierna också avslutar dem, om de inte gjort helt felaktigt studieval. Genomströmningen på lärarutbildningarna är generellt inte sämre än på andra program, men vi vill att kunniga och engagerade lärare examineras. De kan ha så stort inflytande på vilka vägar en individ väljer att ta i livet.

 

Vilka utmaningar ser du framöver?

– Nya reformer och förslag på förändringar som ska genomföras i snabb takt kan vara en utmaning för universitetet. Jag är till exempel inte så säker på att flera korta varianter av lärarutbildningar är den bästa vägen för en väl fungerande skola.

 

Vilken lärare minns du själv bäst?

– Jag hade en fantastisk mellanstadielärare som på olika sätt gav oss självförtroende och fick oss att tro på att vi kunde bli vad vi ville bara vi satsade. Han var ett gott exempel på att engagerade och engagerande lärare kan vara mycket betydelsefulla, kanske särskilt för barn och unga från studieovana hem.
 

Läs också prorektors krönika: Tydligare organisation av lärarutbildningarna