Stockholms universitet

Medborgarforskning ska hjälpa hotade fladdermöss

Med hjälp av medborgarforskningsprojektet BatMapper ber forskare nu allmänheten om hjälp med att samla in information om den rödlistade nordfladdermusen. Genom datainsamlingen hoppas forskarna få större kunskaper om hur arten påverkas av att förflyttas allt längre norrut på grund av klimatförändringar.

Fladdermöss vid boplats, foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)
Foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)

Forskarnas målsättning är att få en bättre förståelse för hur skillnader i livsmiljö och klimat mellan norra och södra Sverige påverkar fladdermuskolonier. Forskarna kommer utgå från rapporter från det pågående medborgarforskningsprojektet BatMapper, som samlar in observationer av fladdermöss och deras boplatser från allmänheten. I den första delen av projektet har allmänheten redan hjälpt till med observationer från hela Sverige.

Heather Wood, foto: privat
Heather Wood, foto: privat

— Vi har fått in över 970 observationer av fladdermöss och deras boplatser från hela Sverige. Med hjälp av allmänheten kommer vi nu titta närmare på de boplatser vi valt ut från BatMapper och se hur många fladdermöss som befinner sig där, säger Heather Wood, forskare vid Institutionen för Naturgeografi och projektledare för BatMapper.

Nordfladdermusen, Eptesicus nilssonii, är den nordligast förekommande fladdermusarten i världen. På grund av klimatförändringar förväntas arten att bli pressad allt längre norrut. Den är den vanligaste fladdermusen i Sverige, men i de södra delarna har förekomsten minskat dramatiskt och nordfladdermusen är nu listad som hotad. En anledning till minskningen kan vara att förflyttningen norrut har påbörjats, men det är svårt att säga säkert då det saknas långsiktiga observationsdata från norra Skandinavien. För att kunna utforma åtgärder som säkerställer Nordfladdermusens fortlevnad är det grundläggande att förstå hur en förflyttning norrut kommer att påverka arten.

Forskarna kommer träna volontärer i att observera fladdermöss vid deras boplatser strax före perioden då det föds fladdermusungar, då antalet fladdermöss i boet är förhållandevis stabilt. För volontären innebär det att räkna fladdermöss i anslutning till att de lämnar boplatsen med start en halvtimme före solnedgång och cirka 1,5–2 timmar framåt eller till dess att det blir för mörkt för att se. Målsättningen är att genomföra observationerna 2–3 gånger under maj och början av juli. Forskarna kommer även att mäta mikroklimatet inuti och utanför boplatsen och parallellt med det kommer automatiska detektorer installeras i de omkringliggande födoplatserna.

— Genom det här projektet vill vi få en större insikt i och kunskap om nordfladdermusens boplatser och födoplatser samt hur de påverkas av klimat, mikroklimat och landskapets sammansättning. Vi är fortfarande i behov av att få in fler observationer av fladdermöss och/eller deras boplatser i BatMapper, så vi skulle verkligen uppskatta om personer kontaktar oss och vill hjälpa till i sommar, säger Heather Wood.

Du kan läsa mer om BatMapper och få mer information om hur du kan bidra till projektet genom att gå in på webbplatsen www.batmapper.org