Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mia Carlsson utses till expert i Arbetsskadeutredningen

Regeringen har förordnat Mia Carlsson, docent i civilrätt, att ingå som expert i Arbetsskadeutredningen. Syftet med utredningen är att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada.

Kvinnlig och manlig ambulanssjukvårdare undersöker en patient
Till utredningen hör även att säkerställa att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd av arbetsskadeförsäkringen. Foto: Mostphotos

— Den som skadar sig i sitt arbete ska kunna lita på att det finns en arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet. Idag ser vi att försäkringen inte svarar på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet och regelverket måste ses över, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i en kommentar när regeringen presenterade Arbetskadeutredningen i december förra året. Som utredare utsågs arbetsrättsjuristen Dan Holke.

Nu tillförordnas tre sakkunniga och sju experter för att vara behjälpliga i utredningen. En av dessa är Mia Carlsson, docent i civilrätt vid Stockholms universitet.

Väl bevandrad inom arbetsskadefrågor

Mia Carlsson bedriver forskning och undervisning inom allmän civilrätt och offentlig rätt med inriktning på skadeståndsrätt, ersättningsrätt och socialförsäkringsrätt. Hennes spetskompetens ligger inom personskaderätt – med särskilt fokus på just arbetsskadefrågor. Hon har utgivit ett flertal publikationer på området där hon tillsammans med andra forskare har analyserat både svensk och nordisk arbetskadeförsäkring, bl. a "Förslag till en förändrad arbetsskadeförsäkring" år 2012 (medförfattare Eva Erlandsson).

Mia Carlsson. Foto: Staffan Westerlund

Mia doktorerade år 2008 med avhandlingen "Arbetsskada: samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar" och har därefter varit utsedd som expert i referensgruppen för Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada (SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning, 2016–2017) samt sekreterare i Arbetsskadekommissionen (Svenska Försäkringsförbundet, 2010–2012).

Förordnandet som expert i Arbetsskadeutredningen gäller tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna inom utredningen är slutförda. 

Läs mer om Arbetsskadeutredningen

Läs mer om Mia Carlsson