Stockholms universitet

Ny forskningsantologi om den svenska ungdomsbrottsligheten

Ungdomsbrottsligheten, ständigt aktuell i svensk debatt, men hur väl stämmer bilden av ungdomsbrottslighet i media med verkligheten? I den nya upplagan av antologin ”Den svenska ungdomsbrottsligheten” belyser experter på ungdomsbrottslighet ämnet utifrån den senaste forskningen.

Polisavspärrnng med blåvitt plastband
Foto: Mostphotos

– Den tar bland annat upp skjutningar i gängmiljöer, skolan och brottsligheten och ungas utsatthet för brott, säger Felipe Estrada, professor i kriminolog vid Stockholms universitet.

 

Bygger på aktuell forskning

Boken bygger på ett forskningsprojekt med samma namn vid Stockholms universitet, som pågått sedan 2001. Sammantaget ger boken utifrån skilda perspektiv och metoder en mångfacetterad kunskap om ungdomsbrottslighetens karaktär, omfattning och utveckling, dess orsaker och förklaringar samt om samhällets åtgärder och reaktioner.
– Vi belyser bland annat centrala frågor kring ungdomars brottslighet och samhällets reaktioner på den, säger Felipe Estrada.

Läs mer om forskningsprojektet

 

Beskriver nya områden

Projektet har hittills publicerat fem antologier med olika forskningsbidrag. Den femte och senaste upplagan innehåller nyskrivna kapitel med aktuella områden som skjutningar och gängmiljöer.
– Den ger mångfacetterad kunskap om ungdomsbrottslighetens karaktär, omfattning och utveckling, dess orsaker och förklaringar samt om samhällets åtgärder och reaktioner, säger Felipe Estrada.
Enligt forskargruppen vänder sig boken i första hand till studerande på högskola inom kriminologi, socialt arbete och andra närliggande ämnen. Men även till yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar och andra med intresse för ungdomsfrågor.

 

Varför en antologi?

– Upphovet till boken var att det saknades en kunskapsbaserad sammanställning som tog ett samlat grepp på ungdomsbrottsligheten, säger Felipe Estrada.
Boken har för varje ny utgåva uppdaterats och omarbetats, vissa kapitel har utgått och nya har tillkommit. De kontinuerliga omarbetningarna har till stor del speglat de förändringar som skett i brottsligheten under de senaste två decennierna. I denna nya femte upplaga är fem kapitel helt nyskrivna. Övriga åtta kapitel har genomgått omfattande uppdateringar.
– Det har gjort att denna upplaga ger en betydligt bredare och fördjupad bild av den svenska ungdomsbrottslighetens komplexitet – hur den utvecklats samt hur den kan förstås och förklaras.
 
Läs mer om antologin