Stockholms universitet

Ny spelteknik gör det möjligt att lukta i VR-miljö

En luktmaskin, så kallad olfaktometer, gör det nu möjligt att lukta i VR-miljöer. Först ut är ett vinprovningsspel där användaren doftar på vinglas i en virtuell vinkällare och får poäng om man gissar rätt på vilka dofter som finns i respektive vin.

Den nya tekniken, som kan skrivas ut på 3D-skrivare, är framtagen i ett samarbete mellan Stockholms universitet och Malmö universitet och publicerades nyligen i International Journal of Human - Computer Studies.

– Vi hoppas att de nya tekniska möjligheterna leder till att dofter får en viktigare roll inom spelutvecklingen framöver, säger Jonas Olofsson, professor i psykologi och ledare för forskningsprojektet vid Stockholms universitet.

 

Banar väg för nya spel

Tidigare har datorspel fokuserat på det vi kan se – rörliga bilder på skärmar. Andra sinnen har inte haft en lika naturlig plats. Men en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Stockholms universitet och Malmö universitet har nu konstruerat en doftmaskin som kan styras av en speldator. I spelet rör sig deltagaren i en virtuell vinkällare, där vinglas står uppradade på ett bord. Spelet går ut på att plocka upp vinglasen och gissa rätt på frågor om vilka dofter som vinet innehåller. Den lilla doftmaskinen sitter fast vid VR-systemets handkontroll, och när spelaren lyfter glaset så släpper den ifrån sig en doft.

– Möjligheten att gå vidare från ett passivt till ett mer aktivt luktande i spelvärlden banar väg för utvecklingen av helt ny luktbaserad spelmekanik baserad på spelarnas rörelser och bedömningar, säger Simon Niedenthal, interaktions- och spelforskare vid Malmö universitet.

 

Komplexa doftblandningar

Olfaktometern består av fyra olika ventiler kopplade till varsin kanal. I mitten finns en liten fläkt som suger ut luften i ett rör. Med hjälp av datorn kan spelaren styra de fyra kanalerna så att de öppnas i olika grad och ger olika blandningar av doft. Doftblandningar som kan efterlikna komplexiteten i ett riktigt vinglas. Spelet har olika svårighetsgrader med ökande grad av komplexitet.

– På samma sätt som ett vanligt datorspel blir svårare ju bättre spelaren blir, så kan doftspelet även utmana spelare som redan har en känslig näsa. Det gör att doftmaskinen till och med kan användas för att träna upp vinprovare eller parfymörer, säger Jonas Olofsson.

 

Kod och ritningar öppet tillgängliga

All kod, ritningar och instruktioner för maskinen finns öppet tillgängliga på nätet, liksom kod för det virtuella vinprovningsspelet. Forskargruppen Sensory Cognitive Interaction Laboratory, som har sitt säte vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, hoppas nu att doftande datorspel även kan bli användbara för andra ändamål.

– För dem som till exempel förlorat luktsinnet efter COVID-19 eller av andra orsaker, kan den nya tekniken innebära en möjlighet att återfå luktsinnet med hjälp av spel-baserad träning, säger forskargruppsledaren Jonas Olofsson.
Luktträning är en metod som rekommenderas av läkare för dem som förlorar luktsinnet efter förkylningar och andra virus, men många slutar enligt Jonas Olofsson för att det blir för långtråkigt.

– Jag hoppas att det faktum att ritningar och kod finns öppet tillgängliga som ”open source” leder till en möjlighet att spelföretagen börjar skapa nya, kommersiella produkter för doftträning med hjälp av den nya tekniken, säger Jonas Olofsson.

 

Öppen källkod viktigt för forskningsgemensskap

Enligt Simon Niedenthal leder öppen källkod till att främja tillgänglighet, reproducerbarhet och jämförelse av resultat inom forskningen. Det bidrar också till att skapa en sammanhållen forsknings- och designgemenskap inom spelutvecklingsområdet.

– Men det gör självklart också att kostnaderna för utrustningen minskar kraftigt, vilket gör den tillgänglig för fler. Det tycker vi är viktigt, säger Simon Niedenthal.

– Vi tror på open science, att forskningsresultat ska komma allmänheten till del och att andra forskare ska kunna upprepa våra resultat. Med hjälp av vår forskning kan andra bygga doftmaskiner och utforska nya sätt att använda dofter i spel, säger Jonas Olofsson.