Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt kandidatprogram i konstvetenskap vid Stockholms universitet

För att få en mångsidig utbildning i konstvetenskap, sök vårt nya kandidatprogram som startar höstterminen 2022.

Utöver fördjupningen i konstvetenskapen läser du då curating och kulturarvsstudier för en bredare profil.

Även om man är intresserad av att läsa konstvetenskap så ser de framtida yrkesmöjligheterna för en konstvetare mycket olika ut.

Magdalena Holdar
Magdalena Holdar, lärare och forskare i konstvetenskap.

–Kunskaperna en konstvetare har kan komma till användning i många olika sammanhang, i denna värld som kretsar så oerhört mycket kring bilder och hur bilder kommunicerar., säger Magdalena Holdar, lärare och forsakre i konstvetenskap som är ansvarig för programmet.

På den här utbildningen blandas kurser som dels är inriktade på konstvetenskap som akademiskt ämne, och på visuella studier, som lägger större fokus på bildmaterial som inte traditionellt definieras som konst.

 

Praktik och projektkurs

Men stor tonvikt ligger också på mer praktiska kurser. Dels får du som student på programmet göra praktik på en institution som passar ditt eget intresse. Och dels går du en projektkurs i curating, där du gör grupprojekt tillsammans med aktörer på konstområdet.

En kurs i kulturarvstudier ges också inom ramen för utbildningen.

–På så sätt tar programmet tillvara de olika inriktningar som vi har på masternivå (masterprogrammen i konstvetenskap och teknisk konstvetenskap, curating, och kulturarvsstudier), säger Magdalena Holdar.

Studenter sitter och pratar på en bänk.
Foto: Jens Olof Lasthein.

De studenter som går kandidatprogrammet deltar också i en seminarieserie, parallellt med kurserna, där vi bjuder in aktörer som arbetar inom dessa fyra områden. Eftersom programmet avslutas med en kandidatuppsats kan du söka vidare direkt till masternivå, eller gå ut på arbetsmarknaden efter din examen.

När du läser konstvetenskap vid Stockholms universitet får du landets främsta forskare inom ämnet som dina lärare. Och du har konsthallarna, museerna och spännande arkitektur bokstavligt talat runt hörnet.

Kandidatprogram i konstvetenskap

Sök via antagning.se senast 19 april