Stockholms universitet logo, länk till startsida

Receptet på framgång för unga i skolan

FILM OM FORSKNING Odelat stöd från en vuxen, en lärare som ser dig och ett nätverk av likasinnade studiekamrater. Det är receptet på framgångsrika studier i grundskolan och gymnasiet, oavsett om du kommer från en akademisk eller en icke-akademisk bakgrund.

– Det allra viktigaste är omsorgen hemifrån eller i det närmaste nätverket, att ha en förälder eller annan vuxen som vill elevens bästa. Men det är också superviktigt med stöd från lärare som ser eleven som en individ och kan väcka intresse för ämnet, säger Carina Carlhed Ydhag, docent i utbildningssociologi och lektor i pedagogik.

Se filmen om forskningsprojektet ”I fotspåren på motståndskraftiga unga”.

Här finns alla de 17 hållbarhetsfilmerna

 

Hållbarhetsmål 4: God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Läs mer om de globala målen

Vad är det egentligen som avgör om barn som kommer från hem där båda föräldrarna är lågutbildade, ändå klarar sig bra i skolan? Hur ser framgångsfaktorerna ut?

Det undersöker Ali Osman, docent i pedagogik, Carina Carlhed Ydhag, docent i utbildningssociologi och lektor i pedagogik, båda vid Stockholms universitet och Niclas Månsson professor i pedagogik vid Södertörns högskola.
– Det vi vill veta är hur eleverna har lyckats med sina studier och vad det är som inspirerar till fortsatta studier. Vi vill även veta hur de använder sitt sociala nätverk som en resurs i sin utbildningsbana.

Vilken roll spelar förväntningarna både från föräldrar och skola?

– Det viktiga är hur ungdomarna uppfattar förväntningarna. Vi har sett motiv som revansch – man vill visa dem som haft låga förväntningar på dem, man kanske vill kompensera för den nedåtgående sociala mobilitet som man sett sina föräldrar göra sedan de kom till Sverige eller helt enkelt kunna belöna sig med en lyckosam framtid om man har upplevt svårigheter.

Andra drivkrafter är att man ser en tydlig bild av sig själv i en profession i framtiden eller att man har ett starkt intresse inom ett område man brinner för.
– Men det finns också en hel del rädsla, som fungerar som drivkraft. Man måste lyckas med att få högsta betyg i allt annars stängs grindarna.

Läs mer om forskningsprojektet ”I fotspåren på motståndskraftiga unga”
Läs mer om Ali Osmans forskning
Läs mer om Carina Carlhed Ydhags forskning