Stockholms universitet

Carina Carlhed YdhagProfessor/Prefekt

Om mig

Carina Carlhed Ydhag är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och docent i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör sig om studier av maktförhållanden inom och mellan sociala och professionella fält, särskilt i gränsområden till medicin, vård och utbildning och dess professioner. Ett annat tema för forskningen rör unga vuxnas övergångar, utbildningsstrategier och studieframgång i gymnasieskola och högskola samt villkoren för vetenskaplig kunskapsproduktion av studieframgång, avhopp och genomsströmning i Europeisk utbildningspolitisk kontext.

Hon har erfarenhet av att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa tekniker i sin forskning så som; surveyundersökningar, fallstudier, intervjuer, historiesociologiska studier där arkivmaterial använts samt diskursanalys. Teoretiska verktyg har primärt hämtats från kultursociologi samt utbildningssociologi med en tydlig förankring i Pierre Bourdieus arbeten och efterföljare men hon har även arbetat med professionsteori med systemteoretisk grund (Andrew Abbott). 

Hon leder Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet USS tillsammans med Petter Sandgren och Stefan Lund, för närvarande är hon prefekt vid institutionen.

Sedan 2023 leder hon VR-projektet Mot alla odds - framgångsrika skolor i ett utsatt område. I projektgruppen arbetar Ali Osman, Anna Lund och Stefan Lund, samtliga från Stockholms universitet.

Personlig hemsida: www.carlhed.eu


Klicka här för att se en video som presenterar resultat från ett pågående projekt. I videon berättar även några unga vuxna med migrantbakgrund hur de lyckats i gymnasiet. Projektet heter "I fotspåren på motståndskraftiga unga: Lyckade utbildningsvägar och inträdet i högre utbildning" och som har finansierats av VR.

 

Publikationer i urval

Osman, A., Carlhed Ydhag, C., & Månsson, N. (2022). I fotspåren av motståndskraftiga unga: lyckade utbildningsvägar och inträdet i högre utbildning. I Vetenskapsrådet (Red.) Resultatdialog. Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. s 67-71.

Bron, A., Carlhed Ydhag, C., Malec Rawiński, M., Osman. A., & Thunborg, C. (2022). ‘The mosaic of adults learning landscape’ in The department of education at Stockholm University. Developments and footprints in education and research. (Eds.) Fredriksson, U., Hagerman, F., Kreitz-Sandberg, S., Malec Rawiński, M., Moreno Herrera, L., Thunborg, C., & Ullman, A. Atlas förlag.

Carlhed Ydhag, C., Månsson, N., & Osman, A. (2021). Momentums of success, illusio and habitus: high-achieving upper secondary students’ reasons for seeking academic success. International Journal of Educational Research 109, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101805

Osman, A., Månsson, N. & Carlhed Ydhag, C. (2021). The significance of significant others: the perspective of high-achieving students of immigrant background. Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance2(1), 27–39. DOI: http://doi.org/10.16993/njtcg.36

Månsson, N., Carlhed Ydhag, C., & Osman, A. (2021). I skuggan av kulturellt kapital. – om konsten att omforma habitus för skolframgångNordic Studies in Education 41(2), 130–147.doi.org/10.23865/nse.v41.2353

Giersch, J., Carlhed Ydhag, C., & Korhonen, V. (2021). Motivations to Become a Teacher in Finland, Sweden, and the United States. Nordic Studies in Education 41(1), 1-18. https://doi.org/10.23865/nse.v41.2200

Lundahl, L., & Carlhed Ydhag, C. (2020). Transitions and career learning: youth and governance perspectives, Education Inquiry, 11:4, 297-301, DOI: 10.1080/20004508.2020.1840491

Osman, A., Carlhed Ydhag, C., & Månsson, N. (2020). Recipe for Educational Success:  A study of successful school performance of students from low social cultural backgroundInternational Studies in Sociology of Education 30:4, 422-439https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1764379

Carlhed Ydhag, C. (2020). Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Monograph in Stockholm Studies in Education, Stockholm University Press, (240 s). Fulltext: https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/m/10.16993/bbc/

Carlhed Ydhag, C. (2019). Understanding the complexity in measuring student progression in European higher education. Special issue: Student dropout in Higher education Hungarian Educational Research Journal. 9:2, 1-25. DOI:10.1556/063.9.2019.1.21

Carlhed Ydhag, C. (2019). Det medicinska fältet. I Thomas Brante, Kerstin Svensson & Lennart G Svensson (Red.). Framväxten av det professionella landskapet. Lund: Studentlitteratur, s 331-398.

Carlhed, C. (2017). The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications, Scandinavian Journal of Educational Research, 61:5, 503-525.  http://doi.org/10.1080/00313831.2016.1172496

Carlhed, C. (2017). Resistances to scientific knowledge production of comparative measurements of dropout and completion in European Higher Education. European Educational Research Journal. Vol. 16(4), 386–406. http://doi.org/10.1177/1474904116667363

Carlhed, C. (2016). Familjebakgrund avgör strategi för högre studier. Det sociala rummet av utbildningsstrategier. I Vetenskapsrådet (Red.) (2016). Resultatdialog 2016. Stockholm: Vetenskapsrådet., s 28-35.

Carlhed, C. (2015). Vid den normala studietaktens utkanter: Analyser av studieavbrott på lärarutbildningar vid Uppsala universitet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi / SEC Research Reports, 54, Uppsala: Uppsala universitet. (60 s)

Engström, S. & Carlhed, C. (2014). Different habitus – different strategies in teaching physics? Relationships between teachers’ social, economic and cultural capital and strategies in teaching physics in upper secondary school.Cultural Studies of Science Education, September 2014, Volume 9, Issue 3, 699-728. DOI: 10.1007/s11422-013-9538-z

Forskningsprojekt