Stockholms universitet logo, länk till startsida

Carina Carlhed YdhagProfessor/Prefekt

Om mig

Carina Carlhed Ydhag är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och docent i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör sig om studier av maktförhållanden inom och mellan sociala och professionella fält, särskilt i gränsområden till medicin, vård och utbildning och dess professioner. Ett annat tema för forskningen rör unga vuxnas övergångar, utbildningsstrategier och studieframgång i gymnasieskola och högskola samt villkoren för vetenskaplig kunskapsproduktion av studieframgång, avhopp och genomsströmning i Europeisk utbildningspolitisk kontext.

Hon har erfarenhet av att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa tekniker i sin forskning så som; surveyundersökningar, fallstudier, intervjuer, historiesociologiska studier där arkivmaterial använts samt diskursanalys. Teoretiska verktyg har primärt hämtats från kultursociologi samt utbildningssociologi med en tydlig förankring i Pierre Bourdieus arbeten och efterföljare men hon har även arbetat med professionsteori med systemteoretisk grund (Andrew Abbott). 

Hon leder Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet USS tillsammans med Petter Sandgren och Stefan Lund, för närvarande är hon prefekt vid institutionen.

Personlig hemsida: www.carlhed.eu


Klicka här för att se en video som presenterar resultat från ett pågående projekt. I videon berättar även några unga vuxna med migrantbakgrund hur de lyckats i gymnasiet. Projektet heter "I fotspåren på motståndskraftiga unga: Lyckade utbildningsvägar och inträdet i högre utbildning" och som har finansierats av VR.

 

Publikationer

Osman, A., Carlhed Ydhag, C., & Månsson, N. (2022). I fotspåren av motståndskraftiga unga: lyckade utbildningsvägar och inträdet i högre utbildning. I Vetenskapsrådet (Red.) Resultatdialog. Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. s 67-71.

Carlhed Ydhag, C., Månsson, N., & Osman, A. (2021). Momentums of success, illusio and habitus: high-achieving upper secondary students’ reasons for seeking academic success. International Journal of Educational Research 109, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101805

Osman, A., Månsson, N. & Carlhed Ydhag, C. (2021). The significance of significant others: the perspective of high-achieving students of immigrant background. Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance2(1), 27–39. DOI: http://doi.org/10.16993/njtcg.36

Månsson, N., Carlhed Ydhag, C., & Osman, A. (2021). I skuggan av kulturellt kapital. – om konsten att omforma habitus för skolframgångNordic Studies in Education 41(2), 130–147.doi.org/10.23865/nse.v41.2353

Giersch, J., Carlhed Ydhag, C., & Korhonen, V. (2021). Motivations to Become a Teacher in Finland, Sweden, and the United States. Nordic Studies in Education 41(1), 1-18. https://doi.org/10.23865/nse.v41.2200

Lundahl, L., & Carlhed Ydhag, C. (2020). Transitions and career learning: youth and governance perspectives, Education Inquiry, 11:4, 297-301, DOI: 10.1080/20004508.2020.1840491

Osman, A., Carlhed Ydhag, C., & Månsson, N. (2020). Recipe for Educational Success:  A study of successful school performance of students from low social cultural backgroundInternational Studies in Sociology of Education 30:4, 422-439https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1764379

Carlhed Ydhag, C. (2020). Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Monograph in Stockholm Studies in Education, Stockholm University Press, (240 s). Fulltext: https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/m/10.16993/bbc/

Carlhed Ydhag, C. (2019). Understanding the complexity in measuring student progression in European higher education. Special issue: Student dropout in Higher education Hungarian Educational Research Journal. 9:2, 1-25. DOI:10.1556/063.9.2019.1.21

Carlhed Ydhag, C. (2019). Det medicinska fältet. I Thomas Brante, Kerstin Svensson & Lennart G Svensson (Red.). Framväxten av det professionella landskapet. Lund: Studentlitteratur, s 331-398.

Carlhed, C. (2017). The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications, Scandinavian Journal of Educational Research, 61:5, 503-525.  http://doi.org/10.1080/00313831.2016.1172496

Carlhed, C. (2017). Resistances to scientific knowledge production of comparative measurements of dropout and completion in European Higher Education. European Educational Research Journal. Vol. 16(4), 386–406. http://doi.org/10.1177/1474904116667363

Carlhed, C. (2016). Familjebakgrund avgör strategi för högre studier. Det sociala rummet av utbildningsstrategier. I Vetenskapsrådet (Red.) (2016). Resultatdialog 2016. Stockholm: Vetenskapsrådet., s 28-35.

Carlhed, C. (2015). Vid den normala studietaktens utkanter: Analyser av studieavbrott på lärarutbildningar vid Uppsala universitet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi / SEC Research Reports, 54, Uppsala: Uppsala universitet. (60 s)

Engström, S. & Carlhed, C. (2014). Different habitus – different strategies in teaching physics? Relationships between teachers’ social, economic and cultural capital and strategies in teaching physics in upper secondary school.Cultural Studies of Science Education, September 2014, Volume 9, Issue 3, 699-728. DOI: 10.1007/s11422-013-9538-z

Carlhed, C. (2013). The rise of the professional field of Medicine in SwedenProfessions & Professionalism. Vol.3 (2), 562-577.  http://dx.doi.org/10.7577/pp.562 

Carlhed, C. & Göransson, K. (2012). Sekvensmodellen – en ny metod för att studera institutionella villkor och ömsesidiga förväntningar avseende samverkan mellan professionella och föräldrarFokus på familien. Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid, Vol. 40 (4), 2012, 294-312.

Carlhed, C., Niklasson, L. & Karlsson Vestman, O. (2012). Utvärdering av Skolverkets organisation för att revidera kursplaner inom Grundskoleprojektet, SKOLA 2011. Mälardalens utvärderingsakademi, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola. (77 s).

Niklasson, L. & Carlhed, C., (2012). Implementering av Lgr11 - Utvärdering av Skolverkets stöd. Delutvärdering – Skolledares uppfattning och erfarenhet. Mälardalens utvärderingsakademi, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Carlhed, C. (2011). Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskningSocialvetenskaplig tidskrift. nr 4:2011, 283-300.

Niklasson, L. & Carlhed, C., (2011). Implementering av Lgr11 - Utvärdering av Skolverkets stöd. Delutvärdering – Huvudmännens och nyckelpersoners uppfattning och erfarenhet. Mälardalens utvärderingsakademi, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Carlhed, C. & Alfredsson, I. (2009). Swedish National Data Service’s Strategy for Sharing and Mediating Data. Practices of Open Access to and Reuse of Research. IASSIST QUARTERLY, vol. 32, Spring/Winter 2008, No 1-4, 30-39.

Carlhed. C. (2009). Vart leder Kvalitetstrappan? Utvärdering av Pysslingens Kvalitetssystem. Studies in Social Sciences. Arbetsrapport 2009:3. Mälardalens högskola.

Carlhed, C. (2008). Pionjärer, avfällingar och kättare. [Pioneers, apostates and heretics]. I Petersen, K-A. & Høyen, M. (Red.). At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - æresbog til Staf Callewaert. Hexis forlag, s 257-272.

Carlhed, C. (2003). Defining dimensions in family-oriented services in early childhood interventionScandinavian Journal of Disability Research. Vol 5, No 2, 185-202.

Carlhed, C., Björck-Åkesson, E., & Granlund, M. (2003). Parent Perspectives on Early Intervention: The Paradox of Needs and RightsThe British Journal of Developmental Disabilities. Vol.49, Part 2, No.97, 79-89.

Forskning

Current research projects

Following footprints of resilient youth: successful educational trajectories and transition into higher education

The research project aims to examine the mechanisms and factors that contributed the academic success of students from households with high or low educational background, with parents with migrant or of non-migrant background.

The project is 4-year project, qualitative longitudinal, using student perspectives, repeated interviews, also with their significant others

In this study we will focus on how these students attained academic disposition that allowed to them to embark on a successful academic trajectory. In collecting the data we will elaborate with different qualitative data collection techniques to capture the complex interplays between resources, strategies these students activated to embark on the successful academic career. The project is funded by Swedish Research Council 2017-2021.

Press here to view our video presenting results from our current project

The research team

Associate professor, Director: Ali Osman, Stockholm University, email: ali.osman@edu.su.se
Associate professor, Carina Carlhed Ydhag, Stockholm University, email: carina.carlhed@edu.su.se
Professor Niclas Månsson, Södertörn University, email: niclas.mansson@sh.se

Graveled expectations or successful reorientations? Switchers and dropouts in higher education 1977-2007.

Funded by the Swedish Research Council. VR UVK Duration 2010-2013. Directed by Carina Carlhed.

The aim of the project is to study patterns in higher education in Sweden with special attention to students who dropout or switch to another program/discipline. Different types and frequencies of dropouts and switches during 1977-2007 are studied using data from retrievals from national register data (microdata). Special attention is towards the programs in Architecture, Engineering, Nursing, Law, Social work, Medicine and Clinical Psychology. The theoretical framework is mainly Pierre Bourdieu´s work on social reproduction and geometric data analysis is used as a main method. Factors as socioeconomic, residential, gender and ethnicity, living conditions, grades, family educational traditions will be related to the types of dropouts/switches and different programs. See www.carlhed.eu

Carriers of Knowledge Society. The Emergence and Contemporary Significance of Professions in Sweden. 

Directed by Thomas Brante, Lund University, funded by the Swedish Research Council, VR HS, 2011-2013

The main objective of the study is to provide a comprehensive view of the historical emergence of the professional stratum and in detail explore its current conditions, dynamics and functions, and its varying relations to society at large. A second objective is to use the empirical material for contributing to the theoretical development of studies of professions, esp. by proposing an alternative definition of the concept and phenomenon of profession. See http://www.profland.net/​

Study loans, wage and wealth within higher education. Social groups and their study financing, 1998-2006

Funded by the Swedish Research Council 2012-2014. Directed by Martin Gustavsson, Stockholm School of Economics, SCORE. See project

Forskningsprojekt