Stockholms universitet logo, länk till startsida

Renée Malmgren ny internationell samordnare på BIG

Renée Malmgren ska arbeta med att utveckla internationella utbyten, både för BIG och för hela fakulteten.

Renée Malmgren är ny internationell samordnare på BIG. Det är en nyinrättad tjänst för att utveckla den internationella utbytesverksamheten. Tjänsten finansieras till hälften av BIG och till hälften av fakulteten, så Renée ska inte enbart arbeta för BIG utan för hela det naturvetenskapliga området.

Renée är språkvetare i botten, med ett stort intresse för språkundervisning och grammatik. Hon är också auktoriserad översättare med särskild kompetens inom områdena juridik och ekonomi och har bland annat gjort översättningar för regeringskansliet. Eftersom hennes modersmål är spanska, har hon i första hand översatt från svenska till spanska.

Renée kommer nu närmast från KTH där hon har varit utbildningssamordnare på Avdelningen för språk och kommunikation inom Skolan för industriell teknik och management. Där har hon arbetat mycket med internationalisering och internationella studenter och ser nu fram emot att få ägna sig åt det på heltid. Hon säger att det är så viktigt med kontakter över nationsgränserna och att vi lär oss av varandra, inte minst i dessa tider av internationella konflikter.

Att utbyten kan få stor betydelse även på det personliga planet har Renée själv erfarit. Hon är uppvuxen i Mexico City och det var där hon träffade sin blivande man, som då var utbytesstudent från Stockholm. Han läste vid Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), som Stockholms universitet i många år har haft centralt utbytesavtal med. När han skulle återvända till Sverige följde Renée med och började själv läsa vid SU. Nu, många år senare, försöker de övertyga sina barn om hur givande det är att resa ut i världen som student och att det kan förändra hela ens liv!

Renée börjar sitt nya arbete på BIG den 15 juni.

Porträtt bild av kvinna med axellångt mörkt hår och vit blus och kavaj framför tegelbyggnad.
Renée Malmgren. Foto: Amir Mehdi Rezaei.