Stockholms universitet

Tvärvetenskaplig utbildning om barns rättigheter

Nu ges för första gången magisterprogrammet Barnets rättigheter. Det är tvärvetenskapligt och riktar främst in sig på yrkesverksamma som arbetar med barn.

Domarklubba
Studenterna fördjupa sig i frågor som rör barnrätt inom rättsväsende, förskola och skola, men även inom andra delar av barns och ungas vardag och kulturliv. Foto: Mostphotos/Towfiqu Barbhuiya

Det nya magisterprogrammet Barnets rättigheter har sin grund i juridik, pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap. Under den tvååriga utbildningen (60 högskolepoäng) får studenterna fördjupa sig i frågor som rör barnrätt inom rättsväsende, förskola och skola, men även inom andra delar av barns och ungas vardag och kulturliv. Studierna är på halvfart och undervisningsspråket är svenska.

Utbildning inriktad på yrkesverksamma

Sedan Barnkonventionen den 1 januari 2020 blev del av svensk lagstiftning har barnrättsfrågor blivit allt viktigare i samhället. Som ett sätt att möta detta ökade intresse har Stockholms universitet startat ett tvärvetenskapligt program som granskar och problematiserar barns rättigheter. Utbildningen riktas till personer som har en kandidat- eller professionsexamen i botten och som arbetar till exempel inom utbildnings-, omsorgs- och hälsovårdssektorerna samt rättsvårdande myndigheter eller inom idrotts- och kulturverksamheter.

För att göra det möjligt att fortsätta med yrkesverksamhet ges utbildningen på halvfart med några campusträffar per kurs. Mellan campusträffarna ges tid för egen inläsning av litteratur, gruppdiskussioner via digitala plattformar, och viss handledning. Huvudansvaret för programmet ligger på Juridiska institutionen, men kurserna som bygger upp det har bas i såväl juridik, pedagogik som barn- och ungdomsvetenskap. Därtill inbegrips barnrättsfrågor som rör andra discipliner så som specialpedagogik, barnkultur, socialt arbete, filosofi och psykologi.

 

Studenter med olika ämnesbakgrunder

Till den första omgången av utbildningen, med start hösten 2022, sökte cirka 100 personer. 25 av dessa har påbörjat utbildningen.
– Utbildningen kräver en färdig kandidat- eller lärarexamen så alla har olika ämnesbakgrunder med sig in. Här finns jurister, lärare, förskollärare, socionomer, barnkulturvetare, och de som har kandidat i statsvetenskap, psykologi, freds- och konfliktkunskap med mera. Det är en driven grupp studenter som sökt hit, och som alla är nyfikna och ambitiösa, säger Margareta Aspán, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och en av initiativtagarna till utbildningen.

 

Fristående kurser att läsa på halvfart

Inom programmet finns det flera fristående kurser som även de som inte går programmet kan läsa. Även dessa kurser kan då läsas på halvfart av yrkesverksamma såsom jurister, socialarbetare, lärare och andra men även av studenter på andra utbildningar.
– Vi kommer att fortsätta att sprida information om dessa kurser och utveckla denna sida av programmet, säger Anna Kaldal, professor vid Juridiska institutionen.

 

Givande interdisciplinära diskussioner

Rebecca Adami, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, säger att det varit givande att lärare från olika discipliner undervisar tillsammans, då de har olika perspektiv och ingångar till ämnet barnets rättigheter.

– Det interdisciplinära har även varit en tillgång i gruppdiskussioner där studenterna tar med sig kunskap och erfarenheter från skilda verksamheter och ämnesområden. Ett exempel är hur studenter med juridisk kunskap sökt sig till programmet för att utmanas i etiska, kritiska och filosofiska resonemang kring ämnen de vill studera. Liknande tvärvetenskaplig drivkraft har studenter i att få tillgodogöra sig juridiska resonemang och kunskap genom utbildningen. Resultatet har blivit att vi fått ta del av utforskande diskussioner och reflektioner ifrån praktiken i mötet med forskare från olika institutioner vid universitetet, säger Rebecca Adami.

Nästa gång programmet startar blir hösten 2024. Eftersom upplägget med ett fåtal heldagar på campus varit uppskattat för de som arbetar, så lär det nog även då bli halvfartstudier som erbjuds.  
 

Mer information om utbildningen: Magisterprogram i barnets rättigheter

Läs även om forskning vid Stockholms barnrättscentrum: Forskning som ska stärka barns rättigheter

Se Lecture on Child Law and Children's Rights till drottning Silvias ära med Marta Santos Pai med flera den 21 november 2022.