Stockholms universitet

Välfärdssatsningar minskar dödlighet i kroniska sjukdomar

Välfärdssamhället har många fördelar när det kommer till att främja god folkhälsa. Fler anställda inom sjukvården och en hög sjukersättning kan exempelvis minska dödligheten i kroniska sjukdomar, så som stroke. Det visar en ny studie vid Stockholms universitet.

Sjukvårdare tar hand om pensionär
Foto: Mostphotos

Fler anställda inom sjukvården, investeringar i sjukvårdsteknologi samt en generös sjukpenning kan alla bidra till en ökad livslängd. I länder som satsat på sjukvården och där sjukpenningen är generös är för tidig dödlighet i stroke mindre vanligt. 

– Kombinationen av sjukvård och sjukpenning är viktigt vid kroniska sjukdomar. En generös sjukpenning är för många avgörande för att kunna behålla levnadsstandarden under en sjukskrivning och därmed må bättre, säger Maria Forslund som nyligen publicerat en avhandling vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet.

 

Samhället bör ta mer ansvar

Maria Forslund betonar samhällets ansvar att stötta personer med kroniska sjukdomar, så som högt blodtryck, astma, hjärtsvikt och KOL. Istället för att lägga allt ansvar på individer så bör det satsas på faktorer som bemötande inom sjukvården och möjligheter att delta i samhället. 

– Det är viktigt att trygga patienters inkomster för att minska stress och underlätta rehabiliteringen. Välfärdsstaten kan spela en viktig roll genom att ge den här typen av stöd, säger Maria Forslund.

Behandling av kroniska sjukdomar är effektiv om den påbörjas redan innan symtomen uppstår. När en patient väl behöver rehabilitering efter exempelvis en stroke, är det avgörande att sjukvården är kvalitativ och erbjuder behandling anpassad efter patientens behov, visar studien. Det välfärdsstaten kan erbjuda är främst viktigt för personer med lägre inkomst och utbildning, den grupp som oftare blir sjuka och lever kortare jämfört med andra.

– Sjukpenningen kan möjliggöra att bo kvar i nuvarande bostad eller att ha råd med mat av bra kvalitet, något som är viktigt för att bli frisk, säger Maria Forslund.

 

Kunskap bidrar till god hälsa

Forskningen visar också att kunskap är viktig för att upprätthålla god hälsa. Människor med kortare utbildning har oftare yrken med lägre inkomst och mindre flexibla arbetsvillkor, något som kan göra det svårt att anpassa livsstilen med kost och motion.

– Hälsoskillnaderna mellan olika grupper har de senaste decennierna ökat, även om folkhälsan på befolkningsnivå blivit förbättrad. Vi lever längre idag än tidigare, men kravet på individens kunskap har blivit allt viktigare för att undvika att bli sjuk. Det handlar inte minst om kunskaper att leva på ett sätt så att sjukdomar inte förvärras, säger Maria Forslund.

Avhandlingen består av tre studier där sambandet mellan välfärdsstatens organisation och olika typer av hälsoutfall studeras. Med välfärdsstaten så avses hur sjukpenning och sjukvård är organiserad. Genom att jämföra medlemsländer i OECD har forskningen kunnat visa på sambandet mellan sjukpenning och sjukvård och dess positiva effekter på människors livslängd. 

Läs hela avhandlingen "From the cradle to the grave  - in sickness and in health?: The welfare state and health outcomes"