Stockholms universitet

Vill hjälpa vuxna med ADHD

Yrkesverksamma vuxna med ADHD löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Martin Oscarsson, forskningsassistent vid Psykologiska institutionen, vill kunna förebygga sjuksrivning.

 

 

Projektet ”Prevention av stress och arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos yrkesverksamma med ADHD” som leds av Fredrik Jönsson vid Psykologiska institutionen och där Martin Oscarsson är forskningsassistent har fått 1,4 miljoner kronor under två år från Region Stockholm.

I projektet studeras arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med ADHD. Dessutom prövas ett internetbaserat självhjälpsprogram för att förebygga problem. Många vuxna med ADHD underpresterar på arbetet, är mer stressade, är oftare sjukskrivna och lyfter i högre grad sjukersättning jämfört med vuxna utan ADHD.

– Vi kommer att vidga kunskapen om stress och annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med ADHD, samt se om det går att förebygga, säger Martin Oscarsson.

Psykisk ohälsa har av Region Stockholm identifierats som den största folkhälsoutmaningen sett till sjukdomsbörda, samhällskostnad och påverkan på livskvalitet.

I filmen berättar Martin mer om projektet.
 

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom fem områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningar som finns inom områdena.

Läs mer om samarbetet