Stockholms universitet

Wallenbergstiftelserna

Med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i spetsen har Wallenbergsstiftelserna bidragit med hundratals miljoner till forskningen vid universitetet genom åren.

 

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Nuvarande Wallenberg Academy Fellows vid Stockholms universitet:

År 2023 utsåg Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 31 Wallenberg Academy Fellows. Åtta av de yngre framstående forskare som beviljas dessa prestigefyllda medel är verksamma vid, eller kommer att börja vid, Stockholms universitet. Beroende på ämnesområde omfattar medlen mellan 6,5 och 15,6 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut finns möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering.

Med åtta beviljade Wallenberg Academy Fellows blir Stockholms universitet det lärosäte som genom åren beviljats flest Wallenberg Academy Fellows under ett enskilt år.

 

Naturvetenskap

- Birgit Wild, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
- Foivos Perakis, Fysikum, Stockholms universitet
- Jessica Stephenson, University of Pittsburgh, USA (Stockholms universitet)
- Azadeh Fattahi, Durham University, Storbritannien (Stockholms universitet)
- Ilaria Piazza, Max Delbrück Center for Molecular Medicine i Berlin, Tyskland (Stockholms universitet)

 

Teknik

- Mika Sipponen, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet

 

Humaniora

- Orri Stefánsson, Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutet för framtidsstudier och Swedish Collegium for Advanced Study
- Mateja Hajdinjak, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, (Stockholms universitet)

 

Läs mer här: 

Åtta Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet

 

Wallenberg Scholars-programmet stöttar framstående seniora forskare vid svenska universitet. Programmet löper över fem år med möjlighet till ytterligare förlängning. För närvarande finns det 79 aktiva Wallenberg Scholars.

 

Nya Wallenberg Scholars vid Stockholms universitet (2024):

Annica Ekman, professor i meteorologi: Studier av moln i varmare polarklimat

Erik Lindahl, professor i biofysik: Undersöker struktur och funktion hos membranproteiner

Emil Johansson Bergholtz, professor i teoretisk fysik: Topologisk grundforskning som förklarar kvantvärlden

Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik: Havsbottnar kartläggs för bättre förståelse av glaciärer

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap: Så påverkar länders politiska system internationellt samarbete

Läs mer om deras forskning här

 

 

Befintliga scholars som får förlängd finansiering:

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi
Läs artikel på KAW:s webb Kartlägger krafterna bakom proteinernas veckning

Martin Högbom, professor i strukturbiokemi
Läs artikel på KAW:s webb Vill förstå naturens kemi

David Drew, professor i biokemi
Läs artikel på KAW:s webb Forskning avslöjar hur cellerna tar upp socker

Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap  
Läs artikel på KAW:s webb Kunskap om aerosolpartiklar förbättrar klimatmodeller

Sara Strandberg, professor i elementarpartikelfysik
Läs artikel på KAW:s webb Gör precisionsmätningar av Higgsbosonen

Dan Petersen, universitetslektor i matematik
Läs artikel på KAW:s webb Studerar abstrakta rum med algebraisk geometri

Xiadong Zou, professor i strukturkemi
Läs artikel på KAW:s webb Livets byggstenar avbildas i detalj med revolutionerande metoder

Helen Frowe, professor i filosofi
Läs artikel på KAW:s webb Hon leder ett svenskt forskningscentrum om krigets etik

 

Wallenberg Scholars och Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) finansierar två program för fri forskning som är riktade till enskilda forskare; Wallenberg Academy Fellows där Stiftelsen finansierat 261 yngre forskare och Wallenberg Scholars för seniora forskare där nu 118 forskare vid svenska universitet utses till Wallenberg Scholars. 

Läs mer på KAW:s webb

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-post: info@fs.su.se

På denna sida