Stockholms universitet

Forskning

Forskningen vid Naturvetenskapliga fakulteten täcker breda kunskapsområden, från atomkärnans elementarpartiklar till universums yttersta gränser exempelvis. Flera av fakultetens institutioner ligger bakom upptäckter och vetenskapliga genombrott som får erkännande världen över.

Isbrytaren Oden
Foto: Ida Kinner
 

Profilområden

Stockholms universitet har identifierat 16 profilområden som vart och ett omfattar flera stora och starka forskningsmiljöer med omfattande utbildning. Inom det naturvetenskapliga området finns åtta av universitetets profilområden.

  • Astrofysik, kosmologi och partikelfysik 
  • Atomers, molekylers och komplexa kvantsystems fysik 
  • Biologiska membraner 
  • Katalys i organisk kemi 
  • Klimat, hav och miljö 
  • Matematisk teoribildning och modellering 
  • Materialkemi
  • Samspel mellan gener och miljö

Profilområden inom naturvetenskap

 

Forskningsinfrastruktur

Naturvetenskapliga fakulteten har en omfattande infrastruktur för forskning med avancerade och vitt skilda forskningsmiljöer.

Forskningsfrastruktur vid Naturvetenskapliga fakulteten

 

Forskningskatalogen

I forskningskatalogen hittar du all forskning vid Stockholms universitet. Katalogen består av delarna ”Forskningsämnen”, ”Forskargrupper” och ”Forskningsprojekt”. Delarna har kopplingar mellan varandra, med våra forskares profilsidor och institutioners webbplatser.

Forskningskatalogen

På denna sida