Stockholms universitet logo, länk till startsida

De är Årets lärare 2020

2020 års pristagare av Årets lärare är Jessica Franzén, Statistiska institutionen, Agneta Norén, Institutionen för biokemi och biofysik samt Niclas Runebou, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Varje år delar Stockholms universitet ut det pedagogiska priset Årets lärare till en till fyra riktigt pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och personal som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör framstående pedagogiska insatser. I år nominerades 105 kandidater till Årets lärare.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 kronor var, vilket ska ge läraren möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till institutionen där läraren är verksam. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden.


Pristagare och motiveringar

Jessica Franzén, universitetslektor vid Statistiska institutionen har en förmåga att förklara begrepp som många studenter tycker är krångliga och hon lyckas göra de mest utmanande kurserna till mest intressanta. Hon ser till att studenterna följer med i undervisningen genom att lägga upp relevanta sammanfattningar och besvarar frågor som kan komma upp under kursens gång och förklarar och tar exempel från "verkligheten" i sin undervisning.

”Hon gör de mest utmanande kurserna mest intressanta”

Jessica tar också ett stort ansvar för utvecklingen av undervisningsmaterial och hon leder sina lärarlag på ett sätt som uppskattas högt av kollegor. Hon har deltagit i arbetet med att modernisera statistikämnet vid universitetet och göra det bättre anpassat till arbetsmarknaden och de nya kompetenser som efterfrågas hos statistiker.

Agneta Norén, forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik har förmågan att skapa entusiasm, delaktighet och ansvarskänsla hos studenterna. Studenterna upplever Agneta som en tydlig, lyhörd och inspirerande lärare med ett engagemang som smittar av sig och bidrar till deras eget driv och nyfikenhet. Hon sätter studenterna i centrum och duckar inte för svåra studentsituationer, utan uppmärksammar problemen och ställer klara och tydliga krav.

"Hon har ett engagemang som smittar av sig”

Agneta sviktar aldrig i sin entusiasm eller ambition att vidareutveckla sin pedagogik, och lyckas genom undervisningsformatet få studenterna bekväma med att exponera det de inte förstått. Därmed kan hon anpassa nivån efter de enskilda studenternas behov med målet att alla ska växa efter sina förutsättningar och att ingen lämnas åt sidan.

Niclas Runebou, universitetsadjunkt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har genomtänkta planeringar och förmedlar sitt budskap på ett enkelt och förståeligt sätt, där en progression blir mycket tydlig. Han skapar situationer där studenterna får möjlighet att tänka själva, tänka utanför det självklara och ifrågasätta det de lär sig.

”Han ställer krav på förberedelse – man ska ha tänkt”

Niclas leder studenterna i en väldigt teoretisk utbildning mot det konkreta och ger dem hopp om ett blivande yrke samtidigt som han lyckas få ämnet att kännas anpassat för skolan. Niclas har även ägnat stort engagemang åt utveckling av betygskriterier och utarbetat en matris för hela institutionen att följa. Han har också skrivit läromedel om ämnesdidaktik och han granskar och förbättrar ständigt kritiska aspekter av undervisning, betyg och bedömning.

Kontakt

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se
Tfn: 08-16 22 78

På denna sida