Profiles

Emelie Britse

Emelie Britse

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
E-post emelie.britse@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är kommundoktorand sedan augusti 2018 och läser vid forskarutbildningen på halvtid. Min yrkesmässiga bakgrund är att jag har arbetat som lärare i idrott och hälsa, specialpedagog och även biträdande rektor inom grundskolan sedan 2000. Idag arbetar jag i Täby kommun som utvecklingsledare med uppdrag som kommundoktorand i avdelningen för skolutveckling och -stöd.

I min första delstudie utforskar jag 30 i grundskolan yrkesverksamma personers beskrivningar om mångfald bland elever. Jag är nyfiken på vad som framträder i beskrivningarna då jag som forskare inte på förhand har definierat begreppet mångfald för deltagarna. Under hösten 2019 har jag genomfört semi-strukturerade intervjuer med rektorer, lärare, specialpedagoger och speciallärare från 24 olika grundskolor samt en modersmålsenhet, hemmahörande i 10 olika kommuner i Sverige. Jag tillämpar kvalitativ innehållsanalys på transkriberingarnas manifesta innehåll utifrån en induktiv ansats. 

Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa