Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Carina WikmanDoktorand

Om mig

Carina Wikman har grundskollärarexamen, magisterexamen i pedagogik och specialpedagogexamen. Carina har under 17 år arbetat i grundskolans alla stadier och i gymnasiet varav de senaste fem åren som speciallärare/specialpedagog. Hennes intresseområden är: den relationella aspekten på utbildning, det sociala klimatet i lärandemiljön, lärares etiska förhållningssätt samt elevers sociala, moraliska och kunskapsmässiga utveckling. Carinas fokus är att undersöka på vilka sätt lärares arbete med kontinuerliga utvärderingar och medvetna förändringar av det sociala klimatet kan förbättra lärandemiljön och vilka konsekvenser detta får för eleverna.

Huvudhandledare: professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: docent Laura Ferrer-Wreder (Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet)