Profiles

Carina Wikman

Carina Wikman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 37
E-post carina.wikman@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Carina Wikman har grundskollärarexamen, magisterexamen i pedagogik och specialpedagogexamen. Carina har under 17 år arbetat i grundskolans alla stadier och i gymnasiet varav de senaste fem åren som speciallärare/specialpedagog. Hennes intresseområden är: den relationella aspekten på utbildning, det sociala klimatet i lärandemiljön, lärares etiska förhållningssätt samt elevers sociala, moraliska och kunskapsmässiga utveckling. Carinas fokus är att undersöka på vilka sätt lärares arbete med kontinuerliga utvärderingar och medvetna förändringar av det sociala klimatet kan förbättra lärandemiljön och vilka konsekvenser detta får för eleverna.

Huvudhandledare: professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: docent Laura Ferrer-Wreder (Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet)

Senast uppdaterad: 1 juli 2019

Bokmärk och dela Tipsa