Profiles

Anita Heber

Anita Heber

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-16 19 85
E-post anita.heber@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 662
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Docent, Lektor och Studierektor för forskarutbildningen vid Kriminologiska institutionen.

Redaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Criminology https://www.tandfonline.com/toc/scri21/current

Forskningsområden: viktimologi (brottsoffer), organiserad brottslighet, trafficking

Forskningsprojekt: "The Crimes of Others: Migration and Crime in Norwegian and Swedish Political Debate" Tidsplan: ett år på halvtid, från hösten 2020 till sommaren 2021. Finansierat av NSfK och drivs i samarbete med Dr Victor Lund Shammas.

Undervisning:

Kursansvar för 

  • Nutida kriminologisk teoribildning på avancerad nivå (15 hp)
  • Viktimologi - kurs på Kriminologi II (7,5 hp)
  • Viktimologi - perspektiv på brottsoffer på avancerad nivå (7,5 hp)
  • Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning på avancerad nivå (15 hp) 
  • Handledning av doktorander, master-/magisterstudenter och kandidatstudenter

Undervisning

Undervisningsområden på avancerad nivå: viktimologi, kvantitativa metoder, kriminologiska teorier, handledning av doktorander.

Forskning

Tidigare forskningsprojekt 2014-2018:

Organiserad brottslighet på dagordningen

Organiserad brottslighet diskuteras allt oftare av politiker och i medier. Under 2000-talet skrev journalisterna 8000 svenska artiklar om organiserad brottslighet, en åttafaldig ökning sedan 90-talet. Detta står inte i proportion till den faktiska utvecklingen av organiserad brottslighet, som den beskrivs av forskare.

Diskussionen om ämnen som är på dagordningen påverkar lagstiftningen, människors uppfattningar om brott och deras rädsla för brott. Många har också mycket att vinna på att lyfta fram organiserad brottslighet; nyhetsvärdet ökar och fler tidningar säljs, politiker kan få ökat väljarstöd och polisen mer resurser. Trots detta har den svenska debatten om organiserad brottslighet inte studerats i någon större omfattning.

Syftet med projektet är att analysera den parlamentariska debatten respektive mediala framställningar av organiserad brottslighet i Sverige sedan 1990. Analysen bygger på tre fallstudier som på olika sätt och under olika tidsperioder har lyft fram organiserad brottslighet. Fallen är: mc-kriget i mitten av 90-talet, trafficking i början av 00-talet och skottlossningarna i Malmö under 2011.

 

Publikationer

Heber, A. (2019). Hur görs viktimologi? Dåtid, nutid och framtid. I: A. Heber & L. Roxell (red.) Att odla kriminologi. Perspektiv på brott & utsatthet. Festskrift till Eva Tiby,  s. 55-73. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.    

Heber, A. & Roxell, L. (2019, red.). Att odla kriminologi. Perspektiv på brott & utsatthet. Festskrift till Eva Tiby. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.  

Heber, A. (2018). Purity or danger? The establishment of sex trafficking as a social problem in SwedenEuropean Journal of Criminology. 

Heber, A. (2018). The hunt for an elusive crime – an analysis of Swedish measures to combat sex trafficking Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 19 (1): 3-21.

Heber, A. (2017). ‘You thought you were superman’: Violence, victimization and masculinities. British Journal of Criminology, 57 (1): 61-78.

Hermansson, K. & Heber A. (2014). Crime and punishment in Sweden. In: W.E. Jennings (ed.) The Encyclopedia of Crime and Punishment. Wiley-Blackwell: USA. 

Heber, A. (2014). Good versus Bad? Victims, offenders and victim-offenders in Swedish Crime Policy Bills. The European Journal of Criminology, 11 (4), 410-428.

Heber, A. (2012). Criminal, Crime Victim or John Smith? Constructions of Victimhood and Perpetratorship among Swedish Probationers. The International Criminal Justice Review. Special issue: Cross-Cultural and International Investigations of the Victim-Offender Overlap, 22 (2).

Heber, A., Tiby, E. & Wikman, S. (2012). Inledning. I: Heber, Tiby & Wikman (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Heber, A. (2012). Brottslingen som brottsoffer. I: Heber, Tiby & Wikman (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Heber, A. (2011). Fear of crime in the Swedish daily press – descriptions of an increasingly unsafe society. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 12 (1) 63-79.

Baard, P., Heber, A. & Källman, L. (2010). Svenska Ekobrot. I: P. J. Ystehede (red.) Økonomisk Kriminalitet Nordiske Perspektiver. s. 11-29. Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi.

Heber, A. (2009). “The worst thing that could happen” On altruistic fear of crime. International Review of Victimology, 16, 257-275.

Heber, A. (2009). Networks of organised black market labour in the building trade. Trends in Organized Crime, 12 (2), 122-145.

Heber, A. (2009). The networks of drug offenders. Trends in Organized Crime, 12 (1), 1-20.

Baard, P., Skinnari, J., Korsell, L., Weding, L. & Heber, A. (2009). Polisens möte med organiserad brottslighet. Brå-rapport. (149 s.) Sverige: Brottsförebyggande rådet.

Heber, A. (2008). En guide till trygghetsundersökningar. Rapport (36 s.) Tryggare Mänskligare Göteborg, Göteborgs Stad.

Carlström, A., Lantz Hedström, H. & Heber, A. (2007). Organiserat svartarbete i byggbranschen. Brå-rapport (134 s.) Sverige: Brottsförebyggande rådet.

Heber, A. (2007). Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress. Akademisk doktorsavhandling. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Sund, B., Ahrne, G., Korsell, L., Augustsson, F. & Heber, A. (2006). Del 1 i: Häleri – den organiserade brottslighetens möte med de legala marknaderna. Brå-rapport (Del 1: 35 s.) Sverige: Brottsförebyggande rådet.

Korsell, L., Hedlund, G., Elwér, S., Vesterhav, D. & Heber, A. (2006). Cultural heritage crime - The Nordic dimension. Brå-rapport (215 s.) Sverige: Brottsförebyggande rådet.

Heber, A. (2005). Var rädd om dig! En litteraturöversikt om rädslan för brott. Rapport 2005:3 (96 s.) Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Korsell, L., Heber, A., Sund, B. & Vesterhav, D (2005). Narkotikabrottslighetens organisationsmönster. Brå-rapport (188 s.) Sverige: Brottsförebyggande rådet.

Vander Beken, T. et al. (2004). Measuring organised crime in Europe. A feasability study of a risk-based methodology across the European Union. (251 s.) Belgien: Maklu Publishers.

Senast uppdaterad: 31 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa