Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Åsa PlesnerDoktorand

Om mig

Jag är doktorand i redovisning sedan september 2021. Mitt område är ekonomistyrning, alltså hur budgetering, planering, mätning och uppföljning går till. Särskilt är jag intresserad av styrningen av kontaktintensiva yrken i välfärden. Jag ingår också i nätverket för arbetslivsinriktad omsorgsforskning

Jag har en masterexamen i offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan i Göteborg och har tidigare arbetat som forskningsassistent vid Lunds universitet, statsvetenskapliga institutionen.

Forskning

I min avhandling undersöker jag hur medarbetare och styrning ser på varandra. I nyheterna hör vi ganska ofta personal inom vård, skola och omsorg prata om nedskärningar och försämringar, samtidigt som höga chefer och politiker säger att de satsar pengar. Hur kan båda dessa perspektiv finnas samtidigt? Hur är det tänkt att en medarbetare ska vara, och är det möjligt att vara en sådan medarbetare? Det är sådant jag undrar över och vill försöka ta reda på mer om. Jag är alltid intresserad av att höra vad du som arbetar med dessa frågor på något sätt, som medarbetare, chef eller politiker, tänker om din uppgift. Du är välkommen att höra av dig, enklast per e-post till asa.plesner@sbs.su.se.

Forskningsprojekt