Profiles

Anna-Marie Csöregh

Anna-Marie Csöregh

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 17
E-post anna-marie.csoregh@isd.su.se
Besöksadress Paviljongen E-F
Rum 207
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i språkdidaktik från höstterminen 2018 i forskarskolan SEMLA (isd.su.se/semla).

Universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna 2012-2014, Stockholms universitet 2014-2017 och Södertörns högskola 2018. Engelskämnet och språkdidaktik har varit i fokus med kurser inom Lärarlyftet, grundlärarprogrammen, ämneslärarprogrammen och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Jag har även tagit del i Övningsskoleprojektet och varit anställd av Skolinspektionen för kontrollrättning av de nationella proven i engelska för åk 9.

Jag är legitimerad grundskollärare i svenska, engelska och SO, med arbete inom grundskolans alla år 1992-2012.

Forskning

Bedömning är ett stort intresseområde för mig efter mina år som engelsklärare på högstadiet inom de två sista betygssystemen, samt i och med mitt fleråriga arbete som ombedömare åt Skolinspektionen. Min egen erfarenhet av att ha en bedömarprofil som ändrat sig över tid med ökad erfarenhet väcker många intressanta frågor som jag tänkte närma mig genom mitt avhandlingsarbete med arbetstiteln Fairest of them all? Novice teachers developing assessment identity in primary EFL classrooms. Vilka föreställningar och antaganden om bedömning i engelska ger mellanstadielärarstudenter och nyutexaminerade mellanstadielärare uttryck för? Hur utvecklas och ändras dessa föreställningar, antaganden och identiteter under studenternas första tid i yrket?

Eftersom bedömning är ett högaktuellt ämne, fler och fler prov används både nationellt och internationellt, och vi vet att bedömning dras med validitetsproblem, är det viktigt att belysa detta ur ett lärarperspektiv för att kunna utveckla undervisningspraktiker och i framtiden kunna erbjuda bedömning med högre kvalitet av elevers prestationer.

Publikationer

Vanky Anna-Marie, Magisteruppsats i engelsk litteratur, 2009: The Secret Aria on Shame: An Analysis of Narrative Structure and Theme in Coetzee's "Diary of a Bad Year", Akademin Humaniora och medier, Högskolan Dalarna.

Csöregh Anna-Marie, Masteruppsats i språkdidaktik, 2018: Lärarlyftet i engelska för tidigare åldrar: Från engelskundervisare till engelsklärare, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa