Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Benoît DessirierForskare

Om mig

Min nuvarande forskning är inriktad på att öka förståelsen av omfattningen och dynamiken av näringsämnen som lagrats i jordbrukslandskapen i Östersjöregionen och hur de bidrar till belastningen till havet. Jag utvecklar och tillämpar numeriska modeller för att undersöka de storskaliga effekterna av historiska jordbruksmetoder och vattenförvaltning.

Jag har också intresse för programmering och beräkningsteknik och lång erfarenhet av att modellera grundvattenflöden och transportprocesser i berggrunden och konstruera buffertmaterial för att stödja riskbedömningen av slutförvar av kärnavfall.

Forskningsprojekt