Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bengt NovénProfessor

Om mig

DEUG (två år på kandidatnivå), Lettres modernes, Université Stendhal (Grenoble III), 1985. Magisterexamen, Uppsala universitet, 1988. DEA (licentiatexamen), Lettres et Arts, Université de Provence, 1990. Doktorsexamen, Romanska språk, Uppsala universitet, 1996.

Tidigare anställd som universitetslektor i franska vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola, och som professor vid Åbo Akademi, Finland. Sedan 2006 tillsvidareanställd som professor i franska vid Stockholms universitet.

Prefekt vid Institutionen för språkdidaktik (2009-2011). Dekanus vid Humanistiska fakulteten (2012-2017). Föreståndare för Accelerator, konsthall vid Stockholms universitet (2018-2020).

 

Undervisning

Modern fransk litteratur på grundnivå 

Handledning av självständiga arbeten inom området franskspråkig litteratur

Pågående handledning av doktorander

Sophie Yvert-Hamon: “Éthos, representation de l’Autre et argumentation dans le discours de controverse religieuse de Philippe Duplessis-Mornay”

 

Forskning

Pågående forskningsprojekt om visualitet, subjektivitet, kognition och visuell kultur inom tidigmodern fransk litteratur (Marguerite de Navarre, François Rabelais, Clément Marot, Michel Montaigne)

Vetenskapliga uppdrag

Svensk korrespondent för RHLF (Revue de l’Histoire Littéraire de la France)

Medlem av SHLF (Société de l’Histoire Littéraire de la France)

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Bengt Novén vid Stockholms universitet