Profiles

ImageMerkel

Caroline Merkel

DAAD-lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 35 16
E-post caroline.merkel@tyska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Titel: Dr. phil., DAAD-lektor
Arbetar som: Lärare, stipendie- och studierådgivning beträffande studier i Tyskland
Rum: E522
Telefon: 08-16 3516
E-post: caroline.merkel@tyska.su.se
Besöksadress: 
Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 5
Språk: Tyska, svenska, engelska

Undervisning

Grundnivå:

Nybörjarkurs i tyska 1+2

De tyskspråkiga ländernas Realia (Tyska I)

Tyskpråkig litteratur: Von der Trümmerliteratur zur Transnationalen Literatur (Tyska I)

Språklig textkommentar (Tyska I)

Kulturorientering (Tyska II)

Tyskspråkig Litteratur: Von Lessing bis zum Vormärz.  (Kandidatkurs)

 

På avancerad nivå:

VT 2017 temakurs litteraturvetenskap: Gehen in der Stadt. Bewegung und Raum in der Metropole.

 

 

Neben vor allem literaturwissenschaftlichen Seminaren auf Kandidat- (also Bachelor-) und Masterniveau unterrichte ich außerdem regelmäßig Anfängersprachkurse sowie im Bereich der Landeskunde.

 

 

Forskning

Literatur der Moderne und Gegenwartsliteratur

Die Stadt in der Literatur

Raum- und Kulturtheorien 

Mehrsprachigkeit in Literatur und Kulturtheorie

Didaktik der Landeskunde

Senast uppdaterad: 31 oktober 2017

Bokmärk och dela Tipsa