Stockholms universitet logo, länk till startsida

Charlotte NordbergProvutvecklare

Om mig

Arbetar i PRIM-gruppen som provutvecklare av nationella proven i matematik för årskurs 9.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av elevernas prestationer på de skriftliga delproven i 2017 års nationella prov i matematik för årskurs 9

    2021. Charlotte Nordberg, Astrid Pettersson, Samuel Sollerman.

    Rapport

    Rapporten behandlar bedömmaröverensstämmelse vid bedömning av ett nationellt prov i matematik i årskurs 9. Rapporten redovisar resultat och analyser från en studie där flera lärare bedömt samma elevers lösningar. Bedömarna består av externa bedömare samt elevernas egna lärare. Syftet med studien är att analysera överensstämmelsen mellan lärares bedömningar. Fokus ligger på hur pass lika bedömare använderoch tolkar bedömningsanvisningar i det undersökta nationella provet. Studien visar att bedömaröverensstämmelsen är god på poängnivå, uppgiftsnivå och provbetygsnivå men visar på och diskuterar även vad i uppgifter och bedömningsanvisningar som påverkar bedömaröverensstämelsen.

    Läs mer om Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av elevernas prestationer på de skriftliga delproven i 2017 års nationella prov i matematik för årskurs 9

Visa alla publikationer av Charlotte Nordberg vid Stockholms universitet