Profiles

 Constanze Leineweber

Constanze Leineweber

Forskare, Docent

View page in English
Arbetar vid Stressforskningsinstitutet
Telefon 08-553 789 37
E-post constanze.leineweber@su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16 A
Rum 239
Postadress Stressforskningsinstitutet 106 91 Stockholm

Om mig

Under det senaste året har Constanze som projektledare drivit en studie kring betydelsen av konflikten mellan arbete och privatliv på hälsan. Studien belyser frågeställningen såväl kvantitativt som kvalitativt. Den kvantitativa delen baseras på framförallt SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) men också på svensk data från RN4CAST (Registered Nurse Forecasting). I studien ingår även en kvalitativ delstudie. Ett antal personer som deltagit i SLOSH bjöds in att delta i webbaserade gruppdiskussioner, där det diskuterades både orsaker till konflikter mellan arbete och privatliv men också positiva effekter. Constanze är även data manager med ansvar för institutets epidemiologiska databas. Som data manager ansvarar hon bland annat för SLOSH, en longitudinell studie av arbetsmiljö, arbetsmarknad och hälsa där deltagarna i 2003, 2005 och till en del 2007 års arbetsmiljöundersökningar (sammanlagt över 20 000 personer) följs med enkäter vartannat år. Databasen omfattar också omfattande registerkopplingar för samtliga deltagare i arbetsmiljöundersökningen från 1989 och framåt samt WOLF-studierna (WOLF Norrland, WOLF Stockholm, WOLF-F och WOLF-U), vilka tillsammans bildar den s.k. RALF-databasen. RALF omfattar idag information om c:a 160 000 individer. Hennes intresse kring sjukskrivningsforskning har vidareutvecklats i det internationellt samarbete SARC (Sickness Absence Resarch Collaboration). Inom IDEAR (Integrated Datasets across Europe for Ageing Research), som har växt fram ur SARC, fokuseras på forskning kring äldre i arbetslivet och övergången från arbetslivet till pensionen. Constanze hoppas även i framtiden kunna fördjupa sig i ämnet kring övergången från arbetslivet till pensioneringen i ett eget projekt. Hon är även intresserad av och involverad i forskning kring nedskärningar, ledarskap, coping beteende och den speciella arbetssituationen som egenföretagare lever i.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Johanna Stengård (et al.).
  • 2018. Constanze Leineweber, Helena Falkenberg. The Cambridge Handbook of the Global Work–Family Interface, 288-302

    A fundamental issue concerning work and family is the extent that women and men work and take care of children. The Nordic countries (i.e., Sweden, Denmark, Norway, Finland, and Iceland for the purposes of this review) are characterized by a “dual-worker model” in which a majority of both women and men participate in paid work, but are also, to some extent, characterized by a “dual-carer model” in which both women and men actively take part in the upbringing of their children (Edlund & Öun, 2016). The Nordic countries have a history of family policies being directed toward both mothers and fathers, and state provisions for dual-earner family support and childcare were developed in a political context with women’s equality in mind (Ellingsaeter & Leira, 2006). Still, the challenge of combining work and family domains is under continual debate and development in the Nordic countries. In the next sections, we will briefly describe the general trends of women’s participation in the labor market in relation to the development of the welfare system. This historical development is crucial for the understanding of how women and men combine work and family in the Nordic countries today.

  • 2018. Jaana I. Halonen (et al.). Pain 159 (8), 1477-1483

    Existing evidence of an association between effort-reward imbalance (ERI) at work and musculoskeletal pain is limited, preventing reliable conclusions about the magnitude and direction of the relation. In a large longitudinal study, we examined whether the onset of ERI is associated with subsequent onset of musculoskeletal pain among those free of pain at baseline, and vice versa, whether onset of pain leads to onset of ERI. Data were from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) study. We used responses from 3 consecutive study phases to examine whether exposure onset between the first and second phases predicts onset of the outcome in the third phase (N = 4079). Effort-reward imbalance was assessed with a short form of the ERI model. Having neck-shoulder and low back pain affecting life to some degree in the past 3 months was also assessed in all study phases. As covariates, we included age, sex, marital status, occupational status, and physically strenuous work. In the adjusted models, onset of ERI was associated with onset of neck-shoulder pain (relative risk [RR] 1.51, 95% confidence interval [CI] 1.21-1.89) and low back pain (RR 1.21, 95% CI 0.97-1.50). The opposite was also observed, as onset of neck-shoulder pain increased the risk of subsequent onset of ERI (RR 1.36, 95% CI 1.05-1.74). Our findings suggest that when accounting for the temporal order, the associations between ERI and musculoskeletal pain that affects life are bidirectional, implying that interventions to both ERI and pain may be worthwhile to prevent a vicious cycle.

Visa alla publikationer av Constanze Leineweber vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 15 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa