Stockholms universitet

Claes GranmarUniversitetslektor, docent

Om mig

Claes Granmar är forskare i Europarätt (EU-rätt och EKMR-systemet) och docent vi den juridiska institutionen. Claes är också alumni vid Oxford University i Storbritanninen där han var gästforstkare vid the Institute for European and Comparative Law (IECL) 2017/2018, och där han var ansluten till ett college, Lady Margret Hall. Han var också Honorary Fellow vid Melbourne Law School, Australien, 2019. Tidigare har Claes varit gästforskare i ett år vid New York University, USA, samt ett halvår vid Max Planck institutet i Munchen, Tyskland. Han skrev sin avhandling i varumärkesrätt och konkurrensrätt vid European University Institute (EUI) i Florens, Italien och vid Stockholms universitet. Under doktorandtiden arbetade Claes också ett halvår vid EFTA-domstolen i Luxemburg för domstolens ordförande. Med avstamp i sin avhandling har Claes förkovrat sig ytterligare inom europarätt. Han har efter hand kommit att fördjupa och bredda sin forskning inom europas inre marknadsrätt och unionens externa handelrätt från ett konstitutionellt perspektiv. För närvarande arbetar Claes med global digitalisering och europas digitala inre marknad. Claes är från tid till annan kursföreståndare för grundkursen i europarätt samt kursföreståndare för specialkurserna i EU:s inre marknadsrätt och i EU:s externa handelrätt och handelspolitik. Claes är också ansvarig för det samnordiska rättegångsspelet i mänskliga rättigheter, samt förestådare för specialkursen i praktisk europaprocess. Claes är ledamot av institutionsstyrelsen. Han var studierektor 2015-2017 och är sedan 2016 facklig representant.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

A reality check of the Schrems saga, Nordic Journal of European Law, Vol. 4 No. 2 2021 (Nyligen listad på SSRN:s topp tio-lista över nedladdningar för ämnet: LSN: Other Regulation of Information & Privacy Issues Involving Consumers).