Profiles

Claes Granmar

Claes Granmar

Univ. lektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 12 94
E-post claes.granmar@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 928
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Claes Granmar är Docent och forskare i Europarätt (EU-rätt och EKMR-systemet) vi den juridiska institutionen. Claes är Honorary Fellow vid Melbourne Law School, Australien, 2019. Han är också alumni vid Oxford University i Storbritanninen där han var gästforstkare vid the Institute for European and Comparative Law (IECL) 2017/2018, och där han var ansluten till ett college, Lady Margret Hall. Tidigare har Claes varit gästforskare i ett år vid New York University, USA, samt vid Max Planck institutet i Munchen, Tyskland. Han skrev sin avhandling i varumärkesrätt och konkurrensrätt vid European University Institute (EUI) i Florens, Italien och vid Stockholms Universitet. Under doktorandtiden arbetade Claes också ett halvår vid EFTA-domstolen i Luxemburg. Med avstanp i avhandlingen har Claes förkovrat sig ytterligare inom europarätt. Han har efter hand kommit att fördjupa och bredda sin forskning inom Europas inre marknadsrätt och Unionens externa handelrätt från ett konstitutionellt europeiskt perspektiv. För närvarande arbetar Claes med global digitalisering. Claes är kursföreståndare för grundkursen i europarätt samt för specialkurserna i EU:s inre marknadsrätt och i EU:s externa handelrätt och handelspolitik. Claes är också ansvarig för det samnordiska rättegångsspelet i mänskliga rättigheter, tillika specialkursen i praktisk europaprocess. Claes var studierektor 2015-2017 och han är sedan 2016 facklig representant.

 

Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa