Stockholms universitet

Claes GranmarUniversitetslektor, docent

Om mig

Claes Granmar är forskare i Europarätt (EU-rätt och EKMR-systemet) och docent vid den juridiska institutionen. Claes är också alumni vid Oxford University i Storbritanninen där han var gästforstkare vid the Institute for European and Comparative Law (IECL) 2017/2018, och ansluten till ett college, Lady Margret Hall. Han var också Honorary Fellow vid Melbourne Law School, Australien, 2019. Tidigare har Claes varit gästforskare i ett år vid New York University, USA, samt ett halvår vid Max Planck institutet i Munchen, Tyskland. Han skrev sin avhandling i varumärkesrätt och konkurrensrätt vid European University Institute (EUI) i Florens, Italien och Stockholms universitet och har arbetat vid EFTA-domstolen i Luxemburg. Forskningsfältet har breddats och fördjupats och omfattar EU:s inre marknad, EU:s externa handelsrelationer och global digitalisering i en konstitutionell kontext som även inbegriper EKMR-systemet. Claes är grundare av Nordiskt forum för en levande europakonvention. 

 

Undervisning

 • Lärare (och från tid till annan föreståndare): Grundkursen i europarätt. Gav 2017 med stöd av fakultetsmedel kursen sin nuvarande form med videoföreläsningar.
 • Lärare (föreståndare): Specialkursen EU:s externa handelrätt och handelspolitik.   
 • Lärare (föreståndare): Specialkursen praktisk europaprocess. 
 • Lärare (föreståndare): Specialkursen i EU:s inre marknadsrätt (pausad 2024-2025). 
 • Sedan 2009 lärare på diverse kurser i främst EU rätt, konkurrensrätt och immaterialrätt på jurisprogrammet och på magisterprogram vid Juridicum.
 • Har undervisat vid Lunds universitet, Karlstads universitet samt vid IECL i Oxford.
 • Handleder och examinarerar examensarbeten i europarätt och offentlig rätt.
 • Handledare för doktoranderna Karolis Kubilevicus och Giorgi Parulava.
 • Ansvarig för den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna.

Samverkan

 • Ledamot i instititutionsstyrelsen (och studierektor för magisterprogrammen 2015-2017).
 • Styrelseledamot, Institutet för europarättslig forskning
 • Styrelseledamot, Europarättslig tidskrift (ERT).
 • Styrelseledamot, i den svenska Paneuropaföreningen. 
 • Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse och SULF SU:s styrelse.
 • Styrelseledamot, Forum för en levande europaponvention (som är huvudman för den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna). 
 • Styrelseledamot, Institutet för offentlig och internationell rätt (IOIR) europarättslig forskning.
 • Bidrar som expert i offentliga utredningar, nationella rapporter och rättsultåtanden. 

Forskning

Monografier: Varumärkesskydd - en handbok om varumärken och domännamn (2003); trade mark paradoxes and european brand competition Jure on demand (2010).

Redaktör: Data Rights in Transition (forthcomming); Cambridge Elements Series, 2024; AI and Fundamental Rights, Jure and e-pub., 2018.

Kapitel i antologier: Europeanisation, i Scandinavian Studies in Law Vol. 70, 2024; Sweden, Fundamental Rights and the EU Charter, i On the relation between the EU Charter of Fundamental Rights and National Fundamental Rights, Springer, 2024; Investmentment protection and the European unification process, i The EU Law of Investment, Hart Publishing 2024 (kommande); Artificial Intelligence and Fundamental Rights from a European Perspective, i AI & Fundamental Rights, Jure and e-pub, 2018; Vad legitimererar rättskällorna inom Unionsrätten? i kritiskt tänkande inom unionsrätten 2018; A New Public in the Old World!? Liber Amicorum Jan Rosén, 2016; Intellectual Property Rights and the Single Market, i European Intellectual Proerty Law, Edward Elgar 2016.

Författare av en mängd artiklar och rapporter.         

PI (Europa) för ett EU finansierat projekt som involvevar SU, Universitet i Milano, Italien, och unievristetet i Pune, Indien, om användningen av AI i sjukvården (SPARC). 

Forskningsprojekt

Publikationer

Se vidare DiVA-portalen. Se även nyligen: 

Komparativ studie till SOU 2023:05

Europeanisation, i Scandinavian Studies in Law Volume 70, 2024 

A reality check of the Schrems saga, Nordic Journal of European Law, Vol. 4 No. 2 2021 (2022 listad på SSRN:s topp tio-lista över nedladdningar för ämnet: LSN: Other Regulation of Information & Privacy Issues Involving Consumers).

 

 


 

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Data transfers and enforcement of EU privacy rights

  2022. Claes Granmar.

  Konferens

  Data transfers and enforcement of EU privacy rightsSeminarium den 25 januari 2022, kl. 12:00

  At the seminar, three main aspects of the enforcement of EU privacy rights in the light of the Schrems rulings regarding the EU-US “Safe Harbour” and “Privacy Shield” will be addressed. 

  Much has been said about the annulment of the two adequacy decisions issued by the European Commission on the US system for data protection and overseas legal remedies for EU data subjects. However, the discussion that is centred on concerns with a perceived overreach of EU data protection standards has often been somewhat siloed and artificially abstracted from its legal context. At the seminar, three main aspects of the enforcement of EU privacy rights in the light of the preliminary rulings regarding the EU-US “Safe Harbour” and “Privacy Shield” will be addressed. First of all, why should a data protection authority in an EU Member State assess the validity of an adequacy decision when an EU data subject lodges a complaint against an EU establishment? Secondly, what competence does the Commission have to take measures to prevent onward transfers and unwarranted interceptions of data for primarily national security purposes? Thirdly, can an EU data subject rely on her or his procedural rights as a consumer in the Member State in which he or she is domiciled instead of filing a complaint with one or more data protection authorities in the Member State(s) where the controller or processor has an establishment?

  Claes Granmar is associate professor in European Law at Stockholm University and the talk is based on his article ‘A reality check of the Schrems saga’ that was published 2021-12-30 in the Nordic Journal of European Law (Vol. 4 No. 2, 2021). It forms part of the project ‘Global e-commerce and EU privacy safeguards’ that he commenced as a research fellow at the IECL, Oxford University.

  Läs mer om Data transfers and enforcement of EU privacy rights
 • Global applicability of the GDPR in context

  Claes G. Granmar.

  In the absence of international standards for the processing of personal data, the European Union (EU) is seeking to create an effective system for data protection within its sphere of interest. As a first step, the relevant national provisions in the legal systems of the EU Member States were approximated at some level by the 1995 Data Protection Directive (DPD). It paved the way for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR) that became directly applicable as law at both a national and supranational level on 25 May 2018. Much has been said about the territorial scope of the Union legal framework for data protection. Indeed, there seems to be a widespread fear of a claim for “extraterritorial applicability”. However, the concept of “extraterritoriality” is utterly vague and the discourse has in most instances been conspicuously abstracted from its technical, economic and legal context. In this article, the territorial scope of the GDPR is explored in the light of emerging technologies, online trade and constitutional EU law comprising methodological starting points.

  Läs mer om Global applicability of the GDPR in context
 • Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande

  2018. Christina Ramberg (et al.).

  Bok

  Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.Boken behandlar:

  • Författningar

  • Rättspraxis

  • Förarbeten

  • Handelsbruk

  • Analogier och motsatsslut

  • Soft law och vägledande råd

  • Juridisk litteratur

  • Utländsk rätt

  • Grundläggande principer och fria lämplighetsöverväganden

  Läs mer om Rättskällor
 • Effekterna av att inte genomföra direktivet om offentlig upphandling

  2016. Claes Granmar. Upphandlingsrättslig Tidskrift (1), 53-64

  Artikel

  På vindlande kommunikations- och beslutsvägar har Sverige tillsammans med de andra medlemsstaterna i den Europeiska Unionen (EU) genom sina direktvalda representanter i Europaparlamentet och regeringsrepresentanter i Rådet antagit ett nytt direktiv om offentlig upphandling. Unionen har närmare bestämt utövat sina tilldelade befogenheter att i enlighet med artiklarna 4.1 och 5.1 i Fördraget om den Europeiska Unionen (FEU) reglera den inre marknaden. Som följer av artikel 288 i Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) riktas direktivet till medlemsstaterna och är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås medan den nationella normgivningsmakten avgör hur genomförandet ska gå till. Att inte säkerställa direktivets resultat i den nationella rättsordningen inom föreskriven tid är oförenligt med unionsrättens företräde och med principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU.

  Läs mer om Effekterna av att inte genomföra direktivet om offentlig upphandling
 • Chronopost: horizontal harmonisation through overlapping national jurisdictions

  2012. Claes Granmar. Europarättslig tidskrift 4, 681-687

  Artikel
  Läs mer om Chronopost
 • Varumärkesskydd: En handbok om varumärken och domännamn

  2003. Claes Granmar.

  Bok

  Varför behövs administrativa tvistelösningsförfaranden vad avser domännamn

  Läs mer om Varumärkesskydd

Visa alla publikationer av Claes Granmar vid Stockholms universitet