Profiles

Claes Granmar

Claes Granmar

Univ. lektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 12 94
E-post claes.granmar@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 928
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Claes Granmar är Docent och forskare i Europarätt (EU-rätt och EKMR-systemet) vi den juridiska institutionen. 2017/2018 är Claes gästforskare vid Institute for European and Comparative Law (IECL) Oxford University i Storbritannien, där han också är ansluten till ett college, Lady Margret Hall. Tidigare har Claes varit gästforskare i ett år vid New York University, USA, (NYU) samt vid Max Planck institutet i Munchen, Tyskland. Han skrev sin avhandling i varumärkesrätt och konkurrensrätt vid European University Institute (EUI) i Florens, Italien och vid Stockholms Universitet. Under doktorandtiden arbetade Claes också ett halvår vid EFTA-domstolen i Luxemburg.

Från avhandlingen i varumärkesrätt och konkurrensrätt har Claes förkovrat sig ytterligare inom immaterialrätt. Han har efter hand också kommit att fördjupa och bredda sin forskning inom Europas inre marknadsrätt och Unionens externa handelrätt från ett konstitutionellt europeiskt perspektiv. För närvarande arbetar Claes med skyddet av investeringar i Unionens externa handelsrätt.

Claes är kursföreståndare för specialkurserna i EU:s inre marknadsrätt och i EU:s externa handelrätt och handelspolitik, samt ansvarig för det samnordiska rättegångsspelet i mänskliga rättigheter, tillika specialkursen i praktisk europaprocess. Han är också kursföreståndare för grundkursen i europarätt på juristprogrammet (sabbatsår 2017/2018). Claes var studierektor för magisterprogrammen vid den juridiska institutionen 2015-2017 och han är sedan 2016 facklig representant.

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa