Profiles

Danielle Ekman Ladru

Danielle Ekman Ladru

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 26
E-post danielle.ekman.ladru@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 450
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Danielle Ekman Ladru är lektor i Barn- och ungdomsvetenskap och docent i kulturgeografi. Hennes huvudsakliga forskningsintresse ligger inom barn- och ungdomsvetenskap, mobilitet samt det (barndoms)geografiska fältet som inrymmer barns, ungdomars och familjers geografier. Danielle fokuserar särskilt på barns och ungdomars vardagliga mobilitet och tillgång till det offentliga rummet. Frågor som rör agens samt upplevd delaktighet i relation till offentliga rum för olika grupper av barn och ungdomar är centrala.

Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar om mobila förskolor:

Samt om hållbar urbanitet och barns mobilitet: 

 

Senaste publikation

Ladru, Danielle Ekman, & Katarina Gustafson. "‘Yay, a downhill!’: Mobile preschool children’s collective mobility practices and ‘doing’space in walks in line." Journal of Pedagogy 9.1 (2018): 87-107.

 

 

Senast uppdaterad: 3 december 2019

Bokmärk och dela Tipsa