Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johanna WallinDoktorand

Om mig

Johanna Wallin är sedan 2021 doktorand vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap. Johanna har sedan tidigare en licentiatexamen i internationell utveckling från Oxford Department of International Development (2015) och en kandidat- och magisterexamen i politik och internationella relationer från University of Aberdeen (2013).

Om min forskning

Mitt projekt utforskar relationen mellan det transnationella familjerummet och vardagsnationalism. Genom att titta på hur familjemedlemmar från olika generationer förstår, upplever och navigerar olika platser, diskuterar projektet den roll som platstillhörighet och nationalitet spelar i produktionen och reproduktionen av nation. 

Handledare

Danielle Ekman-Ladru (Huvudhandledare)

Mirjam Hagström (Bihandledare)

Undervisning

Johanna undervisar i kursen sociala relationer i skolan (grundnivå) och i kursen barn, unga och migration (avancerad nivå).