Stockholms universitet

Erik Akseli SjödinUniversitetslektor

Om mig

Jag är lärare och forskare i civilrätt, särskilt arbetsrätt. 

 

Mer info finns här.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Inomeuropeisk arbetskraftsmigration för ett uthålligt EU

  2021. Erik Sjödin, Eskil Wadensjö. Vägar till ett uthålligt EU, 251-278

  Kapitel

  Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för att nå ett politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union.

  Utmaningarna och frågorna är många: vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermåligintegration i samhället? Hur ska EU:s medlemsländer kunna enas i migrations- och flyktingfrågan när den politiska samsynen saknas och nationella regler om integration konkurrerar om att framstå som så ogenerösa som möjligt? Vilka lärdomar kan dras av coronapandemin för att rusta eu att hantera framtida globala folkhälsokriser? Är den europeiska gröna given tillräcklig för att leda omställningen till ett klimatneutralt EU år 2050 och samtidigt säkra tillväxten? Hur ska EU verka för att uppnå en högre innovationstakt och på vilka sätt kan bankunionen bidra till att uppnå finansiell stabilitet i ett läge då det samlade lånetrycket ökat markant i pandemins spår?

  Läs mer om Inomeuropeisk arbetskraftsmigration för ett uthålligt EU
 • ”Nya las kan leda till mer oförutsägbara uppsägningar”

  2021. Erik Sjödin, Niklas Selberg. Dagens nyheter

  Artikel

  Arbetsrättsforskarna Niklas Selberg och Erik Sjödin: Regeringen måste nu ge välformulerade och tydliga svar på oklarheterna.

  Förslaget till nytt las-paket som nyligen presenterades kommer inte att göra det enklare för arbetsgivare och arbetstagare att veta vad som gäller vid uppsägningar av personliga skäl. Trots en uttalad målsättning om att det skulle bli så.

  Läs mer om ”Nya las kan leda till mer oförutsägbara uppsägningar”
 • 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige

  2020. Erik Sjödin, Eskil Wadensjö.

  Rapport

  Sverige har år 2020 varit medlem i Europeiska unionen i 25 år. Effekterna av medlemskapet har varit genomgripande, såväl politiskt och ekonomiskt som rättsligt. De samhälleliga konsekvenserna har genom åren studerats ur flera akademiska discipliners perspektiv och täckt EU:s olika politikområden, institutionella utveckling och funktionssätt, liksom Sveriges inflytande och ställning i unionen.

  Inför Sveriges kvartssekellånga medlemskap i EU initierade Sieps en förstudie som identifierade politikområden och institutionella aspekter där det ännu i stor utsträckning saknas forskning. Studien visade att det fortfarande fanns behov av kunskap, bland annat om effekterna av reglerna för utstationering av arbetstagare och om utvecklingen inom politikområdena jordbruk, fiskeri och miljö. Hur svensk förvaltning och domstolsväsende har utvecklats under EU- medlemskapet visade sig vara ytterligare två områden där det finns behov av forskning och kunskap.

  I denna rapport undersöker Erik Sjödin och Eskil Wadensjö, båda vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, vilka effekter EU- medlemskapet har haft när det gäller utstationeringen av arbetstagare till Sverige. Frågan har varit mycket omdebatterad – inte minst efter det så kallade Lavalmålet (2007) – och det har rått en betydande ovisshet om såväl utstationeringens storlek som dess effekter. Förutom en genomgång av den statistik som har samlats in de senaste åren, går författarna även igenom regelverkets utveckling över tiden. En slutsats är att det finns ett stort behov av såväl bättre statistik som mer forskning på området.

  Med detta bidrag i serien om Sverige efter 25 år i EU är det Sieps förhoppning att öka kunskapen om hur utstationeringen av arbetstagare har påverkat den svenska arbetsmarknaden.

  Läs mer om 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige
 • Politiskt svängrum eller rättsliga ramar - vad styr EU:s befogenheter? Straffrättsliga aspekter

  2019. Åsa Romson, Erik Sjödin, Annika Suominen.

  Konferens

  Den 10 oktober 2019 anordnade Sieps ett seminarium om vad som styr EU:s befogenheter. Talare var Åsa Romson, forskare i miljörätt och miljöpolitiska styrmedel vid IVL Svenska miljöinstitutet, Erik Sjödin, universitetslektor i civilrätt vid Institutet för socialforskning, Stockholms universitet och Annika Suominen, universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Kommentator var Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och moderatorer var Anna Wetter Ryde och Maria Wiberg, båda forskare i juridik vid Sieps.

  Läs mer om Politiskt svängrum eller rättsliga ramar - vad styr EU:s befogenheter? Straffrättsliga aspekter

Visa alla publikationer av Erik Akseli Sjödin vid Stockholms universitet