Stockholms universitet logo, länk till startsida

Eva AmundsdotterUniversitetslektor/bitr. utbildningschef Rektorsprogrammet

Om mig

Eva undervisar i det statliga Rektorsprogrammet och på kurser om organisation och förändring, ledarskap, personalarbete samt delaktighet, identitet och makt.  

Forskning

Eva Amundsdotter är lektor i pedagogik, med en inriktning mot organisation och ledarskap. Hennes forskning handlar i huvudsak om förändringsprocesser i organisationer kopplade till genus, makt och normer. Avhandlingsarbetet ”Att framkalla och förändra ordningen – aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer” handlar om kunskaps- och förändringsprocesser i fem olika nätverk med förändringsaktörer från en rad organisationer, såväl privata som offentliga. Ur det arbetet utvecklades en processmodell för förändringsarbete i grupper; med framkallande, mobiliserande och förändrande processer.

Andra forsknings- och utvecklingsprojekt handlar om genusmedvetet ledarskap och har bedrivits vid olika lärosäten inom ramen för Delegationen för jämställdhet i högskolan.

I projektet ”Metoder mot motstånd” utvecklades kunskap om motståndsuttryck mot jämställdhetsarbete och handlingsstrategier för att skapa nya lägen. Projektet bedrevs med Räddningstjänsten, MSB och SKL med genusvetenskapen vid Karlstads universitet, då Eva var anställd där.

Eva har även arbetat i flera vinnova-finansierade projektet med industripartners och olika lärosäten, exempelvis i ett längre projekt med chefer på Ericsson i Hudiksvall. 

Publikationer

Linghag, S. Ericson, M., Amundsdotter, E & Jansson, U. (2016). I och med motstånd. Förändringsaktörers handlingsutrymme och strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete. Tidskrift för genusvetenskap 37(3):9-28.

Amundsdotter, E., Ericson, M., Jansson, U. & Linghag, S. (2015). Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete. Karlstads universitet.

Andersson, S & Amundsdotter, E (2014) Att bygga genusmedvetna organisationer- en utmaning för partnerna på arbetsmarknaden. I Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. SOU 2014:30 Stockholm: Fritzes. Sid 109-128.

Rönnblom, M, Amundsdotter, E, Carbin, M & Keisu, B-I (2014) Hållbar strukturell förändring – möjlighet eller utopi? Umeå universitet. Slutrapport från ett projekt finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Stockholm: Universitets- och högskolerådet. 32 sidor.

Andersson, S & Amundsdotter, E (2013) Genusmedvetet akademiskt ledarskap. En redovisning av projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Stockholm: Universitets- och högskolerådet. 66 sidor.

Andersson, S & Amundsdotter, E (2012) Developing Innovative Organisations using Action-oriented Gender Research. In S Andersson, K Berglund, E

Gunnarsson, & Sundin E (Eds) (2012). Promoting innovations. Policies, Practices and Procedures. Stockholm: VINNOVA. Sid 310-327.

Svensson, M, Andersson, S & Amundsdotter, E (2012) Gen(us)vägar för hållbar tillväxt i Fiber Optic Valley. Slutrapport. Vinnova. 60 sidor.

Amundsdotter, E (2012) Jämställdhet – varför och hur? I Att lära av mirakel. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Tillväxtverket, 2012. Sid 193-216.

Däldehög A-S (red.), Andersson S, Amundsdotter E, Svensson M & Franzén C. (2012) Genusmedvetet ledarskap: -resan från ickefråga till tillväxtfråga. Liber: Stockholm.

Amundsdotter, E (2009) Att framkalla och förändra ordningen - aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer. Doktorsavhandling. Diss. Luleå tekniska universitet.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Eva Amundsdotter vid Stockholms universitet