Profiles

Frederik Wallenstein

Frederik Wallenstein

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post frederik.wallenstein@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand och lärare i religionshistoria. Mitt pågående avhandlingsprojekt diskuterar variabler som styr typer av och förutsättningar för traditionskontinuitet och –diskontinuitet i  de isländska sagorna och den muntliga tradition som föregått dem. Detta sker i tre huvudsakliga delar: en genomgång av vad vi vet om den fornnordiska, och den specifikt fornisländska, muntliga traditionen under perioden c. 800-1300. En teoretisk genomgång av begrepp kring kontinuitet, traditionsdjup, kollektiva minnesprocesser, etc. Samt tre tematiska empiriska undersökningar.

Min undervisning omfattar förutom religionshistoria också kurser för blivande religionslärare: religionsdidaktik, etik och religionsfilosofi.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Frederik Wallenstein vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa