Profiles

Gustaf Chroona

Gustaf Chroona

Forskningsingenjör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 42 22
E-post gustaf.chroona@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N258
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är forskningsingenjör vid DEEPs marinekologiska laboratorium och arbetar främst med analyser av näringsämnen och andra vattenkvalitetsvariabler.

DEEPs Marinekologiska Laboratorium – Pelagial

Det Marinekologiska laboratoriet vid institutionen utför ackrediterade kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Grunden i verksamheten är flera intensiva provtagningsprogram i fria vattenmassan för att övervaka miljön i Östersjön, program som integreras med LTER, långsiktig ekologisk forskning. Tidsserier av näringsämnen och plankton, vissa påbörjade redan på 1970-talet, blir allt värdefullare för att förstå Östersjöns ekologi och vad som styr förändringar. De regelbundna provtagningarna utgör dessutom en viktig plattform för olika kortare forskningsprojekt som samlar in ytterligare data.

För mer information om forskning och samverkan, se länkar till höger samt Jakob Walves websida.

Senast uppdaterad: 13 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa