Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Annelie GunnerstadAdjunkt

Om mig

  I avhandlingen behandlas det folkrättsliga suveränitetsinstitutet ur ett rättshistoriskt perspektiv. Därvid analyseras, med utgångspunkt i den historiska periodiseringen, konsekvenserna av ett skolastiskt, naturrättsligt respektive positivistiskt betraktelsesätt på statssuveräniteten med avseende på dess grundläggande karaktärsdrag och dess eventuella begränsningar.

Vid sidan av avhandlingsskrivandet undervisar jag på kursen i Rättshistoria, 6 p, om den juridiska metodlärans historia.