Stockholms universitet

Annelie GunnerstadAdjunkt

Om mig

Syftet med avhandlingen är att undersöka förhållandet mellan de två rättsprinciper (qui iure respektive sic utere), som brukar anses definiera 1. den territoriella statssuveräniteten och 2. de begränsningar i denna suveränitet, som uppställs av den internationella grannelagsrätten. Frågan är om, och i så fall hur, dessa båda till synes motstridiga principer ska kunna förenas utifrån ett systematiskt perspektiv. Då dessa båda rättsprinciper är av romerskrättsligt ursprung är avhandlingen upplagd utifrån ett rättsgenetiskt perspektiv och behandlar perioden 449 f. Kr. till 1914 e. Kr. Utgångspunkten för studien är ämnets behandling i en rättsvetenskaplig kontext, d. v. s. hur förhållandet mellan de aktuella principerna har behandlats inom den juridiska doktrinen.

Vid sidan av avhandlingsskrivandet undervisar jag, huvudsakligen i rättsteori och juridisk metod, på Juridisk introduktionskurs, Rättshistoria och Allmän rättslära.

Forskningsprojekt