Profiles

Annelie Gunnerstad

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 22 35
E-post annelie.gunnerstad@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 716
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

  I avhandlingen behandlas det folkrättsliga suveränitetsinstitutet ur ett rättshistoriskt perspektiv. Därvid analyseras, med utgångspunkt i den historiska periodiseringen, konsekvenserna av ett skolastiskt, naturrättsligt respektive positivistiskt betraktelsesätt på statssuveräniteten med avseende på dess grundläggande karaktärsdrag och dess eventuella begränsningar.

Vid sidan av avhandlingsskrivandet undervisar jag på kursen i Rättshistoria, 6 p, om den juridiska metodlärans historia.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa