Profiles

Heidi

Heidi Grönstrand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 21 09
E-post heidi.gronstrand@finska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är litteraturvetare som är intresserad av litteraturens flerspråkighet och litteraturhistoria. Jag har skrivit bl.a om författarskap (t.ex. Kersti Bergroth och Henrik Tikkanen) där författaren skriver en och samma text på två eller flera språk till två (eller flera) olika publiker. I forskningsprojektet Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland (2014-2017; Kone stiftelsen) som hade fokus på samtidslitteraturens språkliga mångfald analyserade jag bl.a. hur självbiografier ifrågasätter enspråkighetsnormer på ett lekfullt och humoristiskt sätt. Min pågående forskning handlar om språkideologier och jag har skrivit bl.a. om Eija Hetekivi Olssons roman Miira. 

Aktuellt: https://www.sls.fi/sv/poddenvetskap/podden-vetskap-9-var-och-en-pa-sitt-sprak

Publikationer (i urval):

Ralf Kauranen, Markus Huss & Heidi Grönstrand: Introduction: The Processes and Practices of Multilingualism in Literature. In The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern European Literature. Edited by Heidi Grönstrand, Markus Huss & Ralf Kauranen. New York & London: Routledge, 2019. pp. 3-23. https://www.crcpress.com/The-Aesthetics-and-Politics-of-Linguistic-Borders-Multilingualism-in-Northern/Gronstrand-Huss-Kauranen/p/book/9780367203153

Humour and Shifting Language Borders in Umayya Abu-Hanna’s Auto-fictional Novel Sinut. In The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern European Literature. Edited by Heidi Grönstrand, Markus Huss & Ralf Kauranen. New York & London: Routledge, 2019. pp. 114-129.

"Joo joo äiti. Puhut loistavaa suomea." Maahanmuutto, kieli ja valta 2000-luvun suomalaisissa romaaneissa. Muistitikku ja matkalaukku. Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun suomalaisessa romaanissa. Toim. Elina Arminen 6 Markku Lehtimäki. Helsinki, SKS 2019, 127-152. 

"Var kommer du i från...ursprungligen?" Eija Hetekivi Olssonin Miira kieli-ideologioiden taistelutantereena. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning, 3/2018, 26-43. https://journal.fi/avain/article/view/75227/36694

Kirjallisuushistoria, kansakunta ja kieli: monikielisyys metodologisen nationalismin haasteena. Teoksessa Kansallisen katveesta – Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Toim.  Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Kukku Melkas, Hanna-Leena Nissilä & Mikko Pollari. SKS. 2016

Grönstrand et al: Johdatus ylirajaiseen kirjallisuudentutkimukseen. Teoksessa Kansallisen katveesta – Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Toim.  Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Kukku Melkas, Hanna-Leena Nissilä & Mikko Pollari. SKS. 2016.

Historical Fiction and the Dynamics of Romance. The Cases of Evald Ferdinand Jahnsson and Fredrika Runeberg. In Novels, Histories, Novel Nations. Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen (Eds.). Helsinki: SKS. 2015. 140-156.

Self-translating: linking languages, literary traditions and cultural spheres. In Cosmopolitanism and Transnationalism: Visions, Ethics and Practices. COLLeGIUM. Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences vol. 15. Ed. by Leena Kaunonen. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 2014. 116–137. http://www.helsinki.fi/collegium/journal/volumes/volume%2015/index_15.htm

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Heidi Grönstrand vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 8 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa