Profiles

Heidi

Heidi Grönstrand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 21 09
E-post heidi.gronstrand@finska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är litteraturvetare och är framför allt intresserad av litteraturens flerspråkighet. I min forskning har jag sett på språkfrågor i ett historiskt perspektiv. Jag har skrivit bl.a. om författarskap (t.ex. Kersti Bergroth och Henrik Tikkanen) där författaren skriver en och samma text på två eller flera språk till två (eller flera) olika publiker. Jag har också studerat språkideologier och deras konsekvenser för finsk litteraturhistorieskrivning. I forskningsprojektet Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland (2014-2017; Kone stiftelsen) som hade fokus på samtidslitteraturens språkliga mångfald analyserade jag bl.a. hur självbiografierna ifrågasätter enspråkighetsnormer på ett lekfullt och humoristiskt sätt.

Publikationer (i urval):

"Var kommer du i från...ursprungligen?" Eija Hetekivi Olssonin Miira kieli-ideologioiden taistelutantereena. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning, 3/2018, 26-43.

Kirjallisuushistoria, kansakunta ja kieli: monikielisyys metodologisen nationalismin haasteena. Teoksessa Kansallisen katveesta – Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Toim.  Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Kukku Melkas, Hanna-Leena Nissilä & Mikko Pollari. SKS. 20016

Grönstrand et al: Johdatus ylirajaiseen kirjallisuudentutkimukseen. Teoksessa Kansallisen katveesta – Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Toim.  Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Kukku Melkas, Hanna-Leena Nissilä & Mikko Pollari. SKS. 2016.

Historical Fiction and the Dynamics of Romance. The Cases of Evald Ferdinand Jahnsson and Fredrika Runeberg. In Novels, Histories, Novel Nations. Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen (Eds.). Helsinki: SKS. 2015. 140-156.

Self-translating: linking languages, literary traditions and cultural spheres. In Cosmopolitanism and Transnationalism: Visions, Ethics and Practices. COLLeGIUM. Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences vol. 15. Ed. by Leena Kaunonen. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 2014. 116–137. http://www.helsinki.fi/collegium/journal/volumes/volume%2015/index_15.htm

Kjell Westö – kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija. Sananjalka 54 (2012), s. 143-159.

Monikielinen kirjailija – harvinainen kirjailija? Tapaus Kersti Bergroth. Kulttuurintutkimus  26(2009):2-3, s. 19-30.

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Heidi Grönstrand vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa