Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hui Xin WangProfessor

Om mig

Mina primära forskningsområde är epidemiologi med inriktning mot dels neurodegenerativa sjukdomar hos äldre, dels kardiovaskulär sjukdom i medelåldern. Mina specifik forskningsintressen är: (1) hur livsstil (rökning, intag av vitamin B12 och folsyra, sociala nätverk och fritidsaktivitet) och psykosociala faktorer (personlighet, arbetsstress, och faktorer som förstärker den kognitiva reserven över livsloppet) interagerar med genetiska faktorer för att påverka risken för demens, kognitivt förfall, metabolisk ohälsa, depression och dödlighet; och (2) hur psykosociala faktorer (socialt stöd, arbetsstress, och depressiva symptom) påverkar progressionen av kranskärlsjukdomar.”

 

Utvalda publikationer​

Wang H-X, MacDonald S.W.S. Dekhtyar S, Fratiglioni L. Association of life-long exposure to cognitive reserve-enhancing factors with dementia risk. PLOS Med. March 14, 2017.

Rizzuto D, Mossello E, Fratiglioni L, Santoni G, Wang H-X. Personality and survival in older age: the role of lifestyle and health status. Am J Geriatri Psychiatry. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jagp.2017.06.008

Pan K-Y*, Xu W, Mangialasche M, Fratiglioni L, Wang H-X*. Work-related psychosocial stress and the risk of type 2 diabetes. J Intern Med. 2017 Apr 24. 281(6):601-610.

Gerritsen L, Kalpouzos G, Westman E, Simmons A, Wahlund L-O, Bäckman L, Fratiglioni L, Wang H-X. The influence of negative life events on hippocampal and amygdala volumes in old age: A life-course perspective. Psychol Med. 2015 Apr;45(6):1219-28.

Hahn EA, Wang H-X*, Andel R, Fratiglioni L. A Change in Sleep Pattern May Predict Alzheimer’s disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Nov;22(11):1262-71.

Wang H-X, Jin Y, Hendrie HC, Liang C, Yang L, Cheng Y, Unverzagt FW, Ma F, Hall HS, Murrell JR, Li P, Bian J, Pei J-J, Gao S. Late life leisure activities and risk of cognitive decline. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013;68(2):205-13

Wang H-X, Gustafson D, Kivipelto M, Pedersen N.L., Skoog I, Windblad B, Fratiglioni L. Education halves the risk of dementia due to apolipoprotein ε4 allele. Neurol Aging 2012;33(5):1007.e1-7.

Wang H-X, Wahlberg M, Karp A, Winblad B, Fratiglioni L. Psychosocial stress at work is associated with increased dementia risk in late life. Alzheimer’s & Dementia 2012;8:114-120.

Rydwik E, Welmer A-K, Angleman S, Fratiglioni L, Wang H-X. Is midlife occupational physical activity related to disability in old age? PLoS ONE 2013;8(7):e70471. doi: 10.1371/journal.pone.0070471

Paillard-Borg S, Fratiglioni L, Xu W, Winblad B, Wang H-X. An active lifestyle postpones dementia onset by more than one year in very old adutls. J Alzheimers Dis. 2012;31(4):835-42.

Wang H-X, Karp A, Herlitz A, Crowe M, Kåreholt I, Winblad B, Fratiglioni L. Personality and lifestyle in relation to dementia incidence. Neurology 2009;72:253-259.

Wang H-X, Mittleman MA, Leineweber C, Orth-Gomer K. Depressive symptoms in combination with social isolation hastens progression of coronary artery atherosclerosis in middle-aged women.Psychother Psychosom 2006:75;96-102.

Wang H-X, Mittleman MA, Orth-Gomer K. Influence of social support on progression of coronary artery disease in women. Soc Sci Med 2005;60:599-607.

Wang H-X, Karp A, Winblad B, Fratiglioni L. Late-life engagement in social and leisure activities is associated with a decreased risk of dementia. Am J Epidemiol 2002;155:1081-7.

Wang H-X, Wahlin Å, Basun H, Fastbom J, Winblad B, Fratiglioni L. Low levels of vitamin B12 and folate and Alzheimer’s disease incidence. Neurology 2001;56:1188-94.

Fratiglioni L, Wang H-X, Maytan M, Ericsson K, Winblad B. The Influence of Social Network on the Occurrence of Dementia. Lancet 2000;355:1315-9.

Wang H-X, Fratiglioni L, Frisoni GB, Viitanen M, Winblad B. Smoking and the occurrence of Alzheimer’s disease. Am J Epidemiol1999;149:640-4.

Forskningsprojekt