Stockholms universitet

Forskargrupp Hui-Xin Wangs forskningslabb

Wangs forskningslabb undersöker påverkan av psykosociala faktorer, biomarkörer och deras interaktioner med genetiska och biologiska faktorer på risken för olika hälsoutfall.

Psykosociala faktorer som vi är intresserade av sträcker sig från socioekonomisk status, livsstil, sömn och depression till arbetsmiljöer / arbetsförhållanden. Hälsoutfall som vi fokuserar på inkluderar neurodegenerativa, psykiatriska, metaboliska och kardiovaskulära sjukdomar, såväl som hjärnans strukturella och funktionella förändringar, dödlighet och läkemedelsanvändning.

Gruppbeskrivning

En ny forskningsinriktning är att identifiera psykosociala arbetsmiljöer som kan främja längre arbetsliv.

Finansiering

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Hui Xin Wang

Professor

Psykologiska institutionen

Medlemmar

Aleksandra Lebedeva

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Johanna Stengård

Forskare

Psykologiska institutionen

Lucia ter Harkel

Forskningsassistent

Psykologiska institutionen

Alexander Wolthon

Forskningsassistent

Psykologiska institutionen
Alexander Wolthon. Foto: Henrik Dunér

Forskningsprojekt

Publikationer