Stockholms universitet

Johan BergUniversitetslektor

Undervisning

Jag undervisar på flera kurser inom Kulturgeografi, Samhällsplanering och Geografi. Mina huvudintressen finns inom kurserna Befolkning, miljö och landskap i förändring och Historisk landskapgeografi på fortsättningsnivå. Jag är huvudlärare för geografi på grundnivå, som ges i samarbete med Institutionen för naturgeografi.

Jag arbetar för närvarande som studierektor med ansvar för institutionens samtliga huvudområden inom grundnivå och avancerad nivå. 

Jag är engagerad i universitetspedagogiska frågor och har anknytning till Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet (CeUL). Jag har under 2016 arbetat med ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring generiska färdigheter i institutionens utbildningar. Jag har också arbetat i det redaktionsråd som ger ut det månatliga nyhetsbrevet "Aktuell högskolepedagogisk forskning". Jag medverkar också som lärare i en av CeUL:s modulkurser Inclusive teaching in higher education. Jag har vid ett flertal tillfällen haft uppdrag som pedagogiskt sakkunnig i samband med meriteringar och läraranställningar vid andra lärosäten.

Forskning

Min forskning är inom historisk geografi och äldre bebyggelse- och landskapshistoria. Jag har särskilt kommit att arbeta med medeltiden, med utblickar till järnålder och tidigmodern tid, gällande jordägande och samhällsorganisation i en vidare mening. Äldre lantmäterikartor, medeltidsbrev, jordeböcker och kronans räkenskaper är det källmaterial som jag har arbetat med. Även fältmaterial i form av spår från gångna tiders markanvädning och bebyggelse har ingått i min forskning.

Jag ingår i redaktionsgruppen för tidskriften Rural Landscapes - Society, Environment, History. En internationell peer review-granskad Open Access-tidskrift på Stockholm University Press.

Tidigare projekt:

Staden – en feodal angelägenhet? Projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Delvis publicerat 2006, 2008 och 2013 (se publikationslistan).

Gods och landskap i Östergötland före 1800. Perioden 1562-1720, delvis publicerat i ”Estates and peasants in 17th century Sweden” (se i publikationslistan).

Jordägande och centralplatser i västra Östergötlands slättbygder under vikingatid och medeltid. Ingår ”Slättbygdsprojektet”, ett större projekt i samband med utbyggnad av dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Projektet drevs av Riksantikvarieämbetet. Publicerat 2009.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Open Access to Rural Landscapes!

  2014. Lowe Börjeson (et al.). Rural Landscapes: Society, Environment, History 1 (1), 1-2

  Artikel

  The academic study of rural landscapes covers a broad range of academic disciplines and thematic, methodological and theoretical concerns and interests; including questions concerned with resource use (e.g. agriculture, forestry, water and mining), settlement, livelihoods, conflicts, conservation, culture and identity. This diversity is clearly a strength (the rich empirical and intellectual base), but also presents a challenge, as the dissemination of research findings is distributed through a plethora of publishing channels, which do not necessarily encourage exchange of results and ideas that are not already perceived as germane to already established academic networks.

  Läs mer om Open Access to Rural Landscapes!
 • Gods och landskap

  2003. Johan Berg, Mats Widgren, Tomas Germundsson.

  Avhandling (Dok)

  This study examines landownership structures and settlement during the Middle Ages in the province of Östergötland in Sweden. It departs from a critical approach to the established view of social structure and property in the Scandinavian medieval society.

  The investigations are made at two levels. The first level is a cross section of the mid 16th century. This investigation shows that lay aristocrats and ecclesiastical institutions controlled most of the land, especially in the core areas of the parishes. The second level is a detailed investigation at the farm level in six parishes starting from the middle of the 16th century and working retrogresively to the early Middle Ages. This study shows that the landowning structure of the 16th century can be traced back to about AD 1300. For the early Middle Ages reconstructions are made through inheritance successions and genealogies of the aristocratic families. These reconstructions show that, in some parishes, most of the land was probably controlled by a few very rich families or dynasties during the early Middle Ages. The results lead to a question about the Viking Age and medieval society in general. This question is answered in a hypothesis stressing the development of the concept of land ownership in combination with the development of the land tenure system as one of the important factors for reproduction of local power during the Viking Age and early Middle Ages.

  Läs mer om Gods och landskap

Visa alla publikationer av Johan Berg vid Stockholms universitet