Stockholms universitet

Jessica FranzénUniversitetslektor

Om mig

 

Studierektor på grund och avancerad nivå

 

Lektor i statistik

Doktorsexamen i statistik (2008), Stockholms universitet

Post doc, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Årets lärare 2020, Stockholms universitet

Mottagningstid

Enligt överenskommelse

Undervisning

Hösten 2023:

Statistik och dataanalys III, Läs om kursen här.

 

 

 

Forskning

  • Bayesiansk inferens
  • Multivariata metoder (klusteranalys)
  • Longitudinella metoder
  • Statistiska metoder inom genetik och avel