Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jonas GustafssonUniversitetslektor

Om mig

Jonas Gustafsson är universitetslektor i pedagogik. Han har sin bakgrund i musikutbildning och har även arbetat som lärare i grundskolan. Detta avspeglas i forskningsintressena, som bland annat handlar om musikpedagogik, utbildnings- och kultursociologi samt utbildningshistoria.

Undervisning och handledning upptar för närvarande en stor del av tiden, inom ramen för lärarutbildningen men även inom Rektorsutbildningen och på det internationella masterprogrammet Master's programme in international and comparative education. 

Några publikationer och presentationer i urval

Anything goes. Content, Democracy and the Music Educator's Dilemma. Paper till 6th Symposium in Philosophy of Music Education, Hamburg, 2005.

Så ska det låta: studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 2000

Digitala portföljer. En förundersökning inför ett forskningsprogram. På uppdrag av KK-stiftelsen, 2002.

Education, utility and neobildung in postmodern society. I Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspective. Writings from 3rd ERT Symposium Baroda, Indien 2012.

Knowledge as symbolic capital when the earth is flat. Paper presenterat vid NERA/NFPF:s kongress i Köpenhamn 6-9 mars 2008

Läroverktyg. Om erfarenheter och forskning kring digitala läromedel och datorstött lärande. Stockholm, KK-stiftelsen 2005.

School effectiveness and the challenge for core values. Presentation vid 4th ERT Symposium, Bangkok, Thailand 2013.