Profiles

Kamilla György Ullholm

Kamilla György Ullholm

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 83
E-post kamilla.gyorgy.ullholm@isd.su.se
Besöksadress Paviljongen E-F
Rum 208
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är uppvuxen i ett mångetniskt och flerspråkigt område i Transylvanien och har alltid varit fascinerad av språk. Hur språk förenar och särskiljer, hur vi med hjälp av språket strukturerar världen och hur inlärningen av ett nytt språk öppnar nya fönster i vårt medvetande och ändrar vår syn på livet och världen. 

Efter universitetsstudier i Budapest (MA germanistik, MA skandinavistik och en gymnasielärarutbildning) ändrade jag kurs till Stockholm för att fördjupa mig i tvåspråkighetsforskning, fastnade för ämnet och stannade kvar.

Sedan 2012 tjänstgör jag vid institutionen som universitetslektor i svenska som andraspråk. Mina arbetsuppgifter omfattar undervisning, forskning och utveckling av nya kurser och verksamheter vid Stockholms universitets språklärarutbildningar.

Undervisning

Min nuvarande undervisning omfattar kurser på grund- och forskarnivå och handledning inom ämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet.

Forskning

Mitt forskningsintresse omfattar både samhälleliga och individuella aspekter på flerspråkighet, främst

 • två- och flerspråkig socialisation,
 • språkpolitik och språkplanering,
 • digitala läromedel som stöd för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling,
 • modersmålsundervisningens historiska och politiska ramar och konsekvenser,
 • translanguaging, språkval och identitetsförhandlingar bland flerspråkiga,
 • etnicitet och flerspråkighet.

Exempel på hur dessa frågor återspeglar sig i min tidigare och aktuella forskning finns beskrivet i separata dokument, se högerspalten.

I min avhandling undersökte jag språkanvändningen i flerspråkiga familjer och dess följder för språkbyte och språkbevarande i minoritetssammanhang. Ungerska var ett av språken i de undersökta familjerna och det var detta språk i möte med svenskan (och andra språk) som tjänade som utgångspunkt för den tvärvetenskapliga analysen.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2010. Kamilla György-Ullholm (et al.).

  This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg.

  The sample families were separated into four groups, based on two pre-contact factors, namely (1) the parents´ linguistic environment and (2) their social identity prior to migration. Three of the four groups turned out to be comparable in size and serve as the focus groups of the study. Group 1 comprises families in which one or both parents are former majority members from monolingual parts of Hungary. Group 2 comprises families in which one or both parents are former majority members from Hungary, but in contrast, these parents grew up in bilingual areas, being exposed to other languages in their childhood settings. Group 3 comprises families in which often both parents grew up as members of a vital ethnic minority in bilingual or multilingual settings in Transylvania (Romania).

  It was hypothesised that the parents´ childhood experiences would have an effect on their ways of raising children in a migrant situation, which, in turn, will affect children´s bilingualism as well as the group´s maintenance chances. The results of the statistical analysis confirm the hypothesis and show significant differences between the focus groups in a number of factors, e.g. marriage pattern, religious engagement, cultural orientation, children’s opportunities to meet other group members, and language awareness. Most importantly, the investigation revealed broad variation in language use norms among the sample families, especially for family and group internal communication. This, together with the poor demographic conditions of the group, seriously threatens group cohesion. The prospects for Hungarian language maintenance in Sweden are therefore seen as limited.

 • 2010. Kamilla György Ullholm. Flerspråkighet, identitet och lärande, 23-54
 • 2005. Kamilla György Ullholm. Invandrare & minoriteter 32 (3), 9-12

  Funktionellt flerspråkiga tar ständigt nya, mer eller mindre medvetna beslut – vilket av språken de ska använda och i vilka sammanhang. Artikeln bygger på intervjuer med förlädrar och barn i flerspråkiga familjer och diskuterar föräldrarnas roll som språkliga modeller och deras påverkan för barnens framtida valmöjligheter i språkligt och socialt avseende.

 • 2004. Kamilla György Ullholm. Estudios de Sociolingüística 5 (2), 277-298

  Sweden is internationally known as a pluralistic country, providing supplemental instruction in the languages of immigrant minorities as part of the regular education. However, the mother tongue instruction system established in the 1970s has undergone several changes during the last decades. In an earlier study the effects of current Swedish language policy and its implementation on a micro level have been examined, using Hungarian, one of the country 's minor immigrant languages, as an example (György-Ullholm, 2002). This paper examines the second generation's opportunities to reach active bilingualism, the officially expressed goal of Swedish minority education. Nevertheless, the results of the study indicate that monolingualismor in the best case passive bilingualism are the most probable outcomes of the current language-in-education policy for these pupils.

 • 2004. Lenore Arnberg, Kamilla György Ullholm.

  Föräldrahandbok författad 1988 av Lenore Arnberg, uppdaterad enligt senaste forskninsrönen av Kamilla György Ullholm 2004.

Visa alla publikationer av Kamilla György Ullholm vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa